Virtuella skifteskort

RE-maatila |

Annika Michelson, Yrkeshögskolan Hämeen ammattikorkeakoulu

Inom projektet dokumenterades och uppföljdes åkermiljön på Yrkeshögskolan HAMK, Mustiala undervisnings- och forskningsgård. Omgivningen är till för att fungera som hjälpmedel för jordbruksstuderande men lämpar sig även för användning av andra intresserade. Omgivningen expanderar hela tiden enligt nya idéer och behov av fördjupning.

De virtuella skifteskorten underlättar förvaltningen av jordbruksverksamheten, planering av jordbruksarbeten och analysering av observationer. Från de virtuella skifteskorten går det att erhålla en bättre helhetsbild av skiftena och åtgärderna som riktas mot dem. Åkerskiftena dokumenterades regelbundet under tillväxtperioden med både vanlig kamera och 360° kamera. För varje skifte antecknades grunduppgifter såsom skiftets storlek, jordart, basskiftets jordbruksskiften, olika års odlingsväxter, jordprover, de årliga odlingsåtgärderna, nräingsbalansberäkningar, skördekartor, observationer gjorda under tillväxtsäsongen och andra skiftesvisa kommentarer. Alla åkerskiften är inte lika noggrant dokumenterade.

Bild 1. På HAMK Mustiala undervisnings- och forskningsgård finns 40 basskiften och ungefär 80 jordbruksskiften per år. (Yrkeshögskolan Hämeen ammattikorkeakorkeakoulu)

Med DJI Phantom 4 Pro-drone NIR-kameran går det att följa upp jordbruksskiftena. Med de erhållna bilderna går det att lära sig förstå hur maskinarbeten och olika arbetsinsatser påverkar växtligheten. Till exempel borde slamgödsel myllas in tillräckligt för att slamgödseln skall distribueras jämnt i åkern. De olika mängderna näringinsämnen i olika delar av skiftet syns tydligt på en drönarbild. Med en 360° kamera går det att få en helhetsbild av skiftets form, läge och topografi.

Bild 2. Användningsmöjligheterna av drönar miniatyrhelikoptrar inom växtodling har testats inom projektet. Studerande Teemu Rekula som studerar vid Yrkeshögskolan Hämeen ammattikorkeakoulu har under projektets gång utvecklat drönar-metoden för uppföljande av åkerskiftena på Mustiala undervisnings- och forskningsgård. I bilden demonstrerar han användning av drönaren i “Keinoja ravinnetehokkuuden parantamiseen (Metoder för att förbättra näringseffektiviteten)”-workshopen och i webinariet 27.10.2017. Genom miniatyrhelikopterns karteringsflygning går det att upptäcka variationer i skiftet. Utgående från det görs en noggrannare observation genom att vandra på skiftet. Ortoflygbild samt PlantHealth-bild från skiftet Mustiala undervisnings- och forskningsgårds Museo skifte 1 (1,64 ha) 29.6.2017. Vändtegarna syns tydligt, variationen i såddriktningen beror på inställningarna i såddmaskinen. De områden som syns som rött är huvudsakligen svinmålla. (Yrkeshögskolan Hämeen ammattikorkeakoulu)

De virtuella skifteskorten är mycket visuella, de är till stor nytta på undervisningsgårdarna, var det arbetar och rör sig mycket människor. Virtualskiftena fungerar även bra för att ge basinformation vid skapande av olika inlärningssituationer och uppgifter. Den öppna åkermiljön är lätt att använda och information kan snabbt delas. Genom den är det möjligt att snabbt introducera nya aktörer på undervisningsgården.

 
 
DMS