Utspridningsmetoder ja distanslager

RE-maatila |

Pasi Eskelinen och Jarkko Partanen, Yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu

En av de mest betydande fördelarna vid spridning med släpslang är att det ger ett litet yttryck på åkern under spridningen. Spridningen störs inte av breddningshjul på traktorn, vilket är fallet vid vändning med bogserbar vagn. Spridarens massa och dragmotståndet från släpandet av slangen riktas mot bakaxeln. I praktiken är belastningen från en full spridarvagn större och trycket från vagnens hjul faller bort. Traktorn i bild 1 hade över 300 hk. Enligt föraren kräver utrustningen minst ungefär 250 hk under maximibelastning. Vid slangspridning anses 2 km vara maximala avståndet från slamlagret.


Bild 1. Spridning med släpslang. Slangens längd är oftast under 2 km. (Bilder: Pasi Eskelinen, Jani Paukkonen)

Förflyttningen av slamgödseln närmare åkrarna minskar arbetsmängden under sommarsäsongen. Förflyttningen kan göras med egen utrustning eller med effektivare flyttningsutrustning av en entrepenör. Signifikant är flyttningsutrustningens kapacitet, förflyttningshastigheten har mindre betydelse. Vi undersökte förflyttning till distanslager på 10 kms avstånd.


Bild 2. Skillnad i gödselns flytt-tider (till vänster) och flyttens kostnadsskillnader (till höger) med traktor och lastbil. Traktorns gödseltankvagn 11 m³, lastbilens behållare 22 m³. Cisternens avstånd 10 km, traktorns körhastighet 25 km/h, lastbilens körhastighet 45 km/h. Tillsammans 600 m³.

Om gödselns distanslager är på ett avstånd över 6 km är det nästan alltid lönsammare att förflytta med lastbil. För enskilda gårdar kan det vara lönsammare att förflytta med lastbil redan vid kortare sträckor. På videon förevisas flyttningsarbetet av 600 m3 slamgödsel med lastbil över en 10 km sträcka under vårens sista vinterfören.

Video: Distanslagring under vinterhalvåret

Arbetseffekten för effektiva slamspridningdutrustningar sjunker under förflyttningen. Förflyttningen kan göras lönsammare med billigare och snabbare transportutrustning. Flyttbara containers har vanligtvis en volym på 20 – 30 kubikmeter och påfyllningen av containern kräver inte väntetid av tankvagnen (bild 3).


Bild 3. Flyttbar mellanlagringsplats. (Bild: Hanna Manninen)

För flyttandet av containern behöver ändå reserveras en maskin (traktor) och förflyttningen måste organiseras vid sidan av annat arbete. Påfyllningen av containern kan göras med slang eller rörledning, förutsatt att arrangemangen förhindrar att containern överfylls.

 
 
DMS