Vid ökning av självförsörjningen gällande protein är det centralt att öka odlingen av trindsäd, såsom ärter och bondbönor, samt vallbaljväxter såsom klöver på både husdjurs- och växtodlingsgårdar. Nötkreaturen kunde nästan uteslutande matas med inhemska proteinkällor. Även för andra husdjur kunde proteinfodret åtminstone delvis ersättas med inhemskt proteinfoder och på så sätt kunde andelen importfoder i utfodringen minskas.


Senaste artiklar

Rödklöver

Tillväxt i Tavastland Datakort: Kaisa Kuoppala, Luke och Kaija Hinkkanen, ...
Lue Lisää

Video om vägning av foderbalar

Med vänlig hälsning, Mustiala folkket ...
Lue Lisää

Proteinsjälvförsörjning i videoformat

I Mustiala har man under senare år satsat på proteinsjälvförsörjning ...
Lue Lisää

Bildgalleri från ensilagebalning på Mustiala

En del av ensilageskörden i Mustiala gjordes till rundbalar. Slåttern ...
Lue Lisää