Vid ökning av självförsörjningen gällande protein är det centralt att öka odlingen av trindsäd, såsom ärter och bondbönor, samt vallbaljväxter såsom klöver på både husdjurs- och växtodlingsgårdar. Nötkreaturen kunde nästan uteslutande matas med inhemska proteinkällor. Även för andra husdjur kunde proteinfodret åtminstone delvis ersättas med inhemskt proteinfoder och på så sätt kunde andelen importfoder i utfodringen minskas.


Senaste artiklar

Främjande av proteinsjälvförsörjningen på Mustiala undervisnings- och forskningsgård

Katariina Manni och Riitta Lehtinen, Yrkeshögskolan Hämeen ammattikorkeakoulu Främjandet av ...
Lue Lisää

Odlingsutvecklingen för de inhemska proteinväxterna

Katariina Manni, Yrkeshögskolan Hämeen ammattikorkeakoulu Odlingen och användningen av inhemska ...
Lue Lisää

Rödklöver

Kaisa Kuoppala, Luke och Kaija Hinkkanen, ProAgria Södra Finland Rödklöver ...
Lue Lisää

Video om vägning av foderbalar

Med vänlig hälsning, Mustiala folkket ...
Lue Lisää

Proteinsjälvförsörjning i videoformat

I Mustiala har man under senare år satsat på proteinsjälvförsörjning ...
Lue Lisää

Bildgalleri från ensilagebalning på Mustiala

En del av ensilageskörden i Mustiala gjordes till rundbalar. Slåttern ...
Lue Lisää