Transport av gödsel från gården till åkern är en nödvändig och arbetsdryg process för boskapsuppfödare. Genom att optimera utnyttjandet av gödselns näringsämnen kan man även få en märkbar ekonomisk resurs, som kan ge fördelar på gårdsnivå. Lönsamheten förbättras då man ersätter inköpt gödsel, utgifterna ligger i transport av gödsel, dess placering och arbetstidsanvändning. Gödselseparation och förflyttning av flytgödsel med slang är en nyhet inom gödsellogistikens utveckling. Effektivt utnyttjande av den separerade gödselns flytande och fasta torra fraktion kan rationalisera både gödselverkan och logistiken.  Man har även börjat använda separerat torrmaterial som strö i liggbåsen för nötkreatur.

Den främsta målsättningen med att förbättra på logistiken är att uppnå en kostnadsbesparing, men det är också viktigt att inbespara arbetstid och att kunna passa in gödselhanteringen mellan andra jobb. Andra fördelar är bl.a. en förminskning av vägunderhållet, ökad trafiksäkerhet och minskad marktillpackning. En förbättringsåtgärd kan inverka på flere lönsamhetsaspekter och på så sätt försnabbas investeringskostnadens tillbakabetalning. I detta kapitel berättas om separeringens fördelsaspekter, spridingsmetoder och förvaring samt användning av egengödsel.

Vid förbättring av gödsellogistiken har utvecklingsåtgärderna riktats på en effektivare separering av näring från obehandlad stallgödsel, på metoder för transport, spridning och placering av stallgödsel, på effektivering av vallodling med hjälp av näringen i stallgödsel och på alternativa sätt att använda stallgödsel.


Utspridningsmetoder ja distanslager

Pasi Eskelinen och Jarkko Partanen, Yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu En av de ...
Lue Lisää

Separeringens fördelar

Piia Kekkonen, Pasi Eskelinen och Johanna Virtainen, Yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu Utvecklingsåtgärderna ...
Lue Lisää

Synpunkter på nyttan av separering

Pasi Eskelinen, Savonia-yrkeshkögskola Separering av flytgödsel ger en fast och ...
Lue Lisää