Fasta biobränslen är bl.a. brännved, briketter, pellets, träflis och träkross, bark, sågspån, kutterspån, energifrön, olivkärnor osv. Bioenergi ökar inte koldioxidutsläppet på lång sikt, tack vare att det kol som frigörs vid förbränningen av fasta biobränslen på nytt binds i växande biomassa.

De vanligaste fasta träbaserade bränslena som används på gårdar är skogsflis och klabbar. Man har strävat efter att öka andelen trä under de senaste åren på grund av klimatmålen. Användning av träflis har ökat också tack vare att man tagit i bruk nya förbränningstekniska lösningar.

Halm är jordbrukets mest betydelsefulla biprodukt, som man kan använda för att producera energi. Att pressa halm till pellets förbättrar dess energieffektivitet och underlättar logistiken. Lokalt kan t.ex. vass, rörflen och säv användas som råmaterial i granulerat biobränsle.


Rapshalm värmer broilerhallarna på Kortesmäki gård

Riina Lahtomäki och Juha Tiainen Seinäjoki ammattikorkeakoulu Bröderna Jaakko och Jussi Kortesmäki föder upp svin och broiler i Ilmajoki och ...
Lue Lisää

CASE: Värme från halm från egen åker

Teemu Väli-Torala är husbonde på en spannmålsgård i Pojanluoma i Ilmajoki. I slutet av år 2013 införskaffades en värmecentral till ...
Lue Lisää

Värmeenergi från halm på lantgårdar

Riina Lahtomäki, Seinäjoki yrkeshögskola Finland hör till de ledande länderna gällande användningen av förnybara energikällor. De viktigaste formerna av förnybar ...
Lue Lisää

JA DÅ – hållbara energilösningar på Novias Västankvarn gård

Juha Tiainen, Seinäjoki yrkeshögskola Bild 1. Det finns många fastigheter att värma på undervisningsgårdens stora område. Till vänster på bilden ...
Lue Lisää

Uppvärmningssystem i JAMK-Bioekonomi-institutets campus

Juha Tiainen, Seinäjoki yrkeshögskola Inom projektet utreds möjligheten att öka gårdens självförsörjning av energi med hjälp av fasta biobränslen. Teman ...
Lue Lisää