Energiplan för Livia undervisningsgård

RE-maatila |

Timo Teinilä, Livia

Livia landsbygdsinstitut omfattar driftställena i Tuorla och Paimio. I Tuorla finns utbildningar inom jordbruk-, trädgård- och natur, och i Paimio skog och djur (förutom produktionsdjur). I Tuorla produceras egen energi med en biogasanläggning och genom tillverkning av biodiesel. Uppvärmningen av Paimio driftställe sköts av skogsutbildningen. Sammanlagt var den energi som man själv producerade inom Livia (värme och el) år 2016 24%.

Yrkesinstitutet Livias undervisningsjordbruk finns i Tuorla driftcenter. Bränsleförbrukningen för traktorerna år 2017 var sammanlagt 21 943 l diesel och 1420 l biodiesel. I medeltal har bränsleförbrukningen för gårdens alla arbetsmaskiner som använder diesel varit 4,8 l/h. Förbrukningen är ganska låg, vilket beror på den stora mängden körövningar. Om bränsleförbrukningen jämförs med åkerarealen, blir det 152 l/ha. Det här innehåller körövningar, och är därför cirka 3 gånger större jämfört med medelförbrukningen per hektar.

Tabell 1. Livias energiförbrukning  enligt driftställe år 2016 (kWh). Landsbygdsinstitutet består av Paimio- och Tuorla driftställen samt av förbrukningsdata från torken. I fordonsbränsle finns även med en medelförbrukning för lärarnas arbetsresor, då de besöker studerande som är på arbetsplatsinlärning.

Tabell 2. Energiförbrukning i Livia per driftställe (kWh) enligt användningsområde. I energi till apparater har räknats den energi som används i produktionsanläggningarna (tex. svinhus, växthus, fiskodlingsanläggning och maskinhallar).

 

Yrkesinstitutet Livas driftcenter i Tuorla kommer under år 2018, på basen av energiplanen,  att skaffa en ungefär 70 kW:s solpanelanläggning. Projektet konkurrensutsätts i februari-mars. Solpanelerna är dimensionerade enligt maximal förbrukning under sommaren. Man kommer inte att sälja energi, utan allt används inom institutet.

Källa

Kontulainen, J. (2017). Maatilan energiasuunnitelma, Peimarin koulutuskuntayhtymä. ProAgria Länsi-Suomi.

Mera information: Energiatehokkaasti.fi: Konetyö ja energia

 
 
DMS