Stallgödseln är ett mångsidigt näringsämne. Dess användning som gödsel i det egna jordbruket förutsätter av användaren kännedom om gödselns egenskaper och noggrann tolkning av näringsanalysen.De viktigaste näringsämnena i gödseln är kväve, fosfor och kalium. En stor del av kvävet är i organisk form och det lösliga kvävets andel påverkar spridningsårets skörd. Men hur mineraliseras det organiska kvävet och hur kunde kvävet bättre utnyttjas? Samt hur kunde avdnunstningen av näringsämnen förhindras?


Gödslingsförsök i foderkorn sommaren 2017

Timo Seppälä, Haapajärven ammatti-instituutti Yrkeshögskolan Haapajärvi ammattikorkeaoulu förverkligade i samarbete ...
Lue Lisää

Gödslingsförsök på vall sommaren 2016

Timo Seppälä, Haapajärvi yrkeshögskola Yrkeshögskolan Haapajärvi ammattikorkeakoulu förverkligade i samarbete ...
Lue Lisää

Bilder från Tuorla

Juha Keski-Rauska, Haapajärven ammattiopisto Majsbänkar görs och sås på yrkesinstitutet ...
Lue Lisää

Bärgning av skörden från gödslingsförsöksrutor 2016

Timo Seppälä, Haapajärvi yrkesinstitut Haapajärvi yrkesinstitut genomförde ett gödslingsförsök med ...
Lue Lisää

Valmet 502 går på biogas!

På yrkesinstitutet Livia i Tuorla upplevdes vårens höjdpunkt då Valmet ...
Lue Lisää