Suojavyöhykkeet

Suojavyöhykkeet ovat pohjavesien/valuma-alueiden suojeluun tarkoitettu noin 15 metrin levyinen monivuotisen kasvillisuuden peittämä hoidettu alue. Sitotumisaika on vähintään 5 vuotta. Suojavyöhykkeitä ei saa lannoittaa eikä niillä saa käyttää kasvinsuojeluaineita. Vähintään kerran vuodessa vyöhykkeeltä täytyy korjata satoa. Sato voidaan korjata rehuksi tai laiduntaen.

Mustialan suojavyöhykelohkot:

4B Mönkkö (0,5ha), 5A, 21A Kivikko (1,18ha), 91A Vyöhyke 1 (1,34ha) ja  82A Vyöhyke 2 (0,57ha)

Mustialan kampusaluee rajautuu Mustialanlammiin sekä Kaukjärveen Tammelan keskustan puolelta. Useita peltolohkoja raujautuu näiden järvien rantaviivaan. Mustialassa on perustettukin suojavyöhykkeitä näiden rantaviivojen alueelle. Lohkosta 4 Mönkkö on erotettu suojavyöhyke kasvulohkoksi B. Lohkojen 8 Nokkamäki sekä 9 Hakala alle on erotettu omat lohkonsa 91A Vyöhyke 1 sekä 82A Vyöhyke 2. Kampuksen halki kulkee suuri valtaoja (Riuskanoja) jonka välittömästä läheisyydestä lohkot 5A sekä 21A Kivikko on määritelty suojavyöhykkeiksi.

SuojavyöhykkeidenBlogi