Luonnonhoitopellot

Luonnonhoitopelto on lohko tai sen osa, jossa ylläpidetään luonnonmonipuolisuutta ja vähennetään peltolohkojen ravinnekuormitusta. Vähintään jokatoinen vuosi täytyy suorittaa puhdistusniitto, rikkakasvien leviämisen estämiseksi. Ei kuitenkaan sadonkorjuuvelvoitetta. Lohko pidetään kasvipeitteisenä, mutta sitä ei saa lannoittaa. Sitoumusjakso on vähintään 2 vuotta.

Heikki kommentti: Luonnonhoitopelto on viljelijöille annettu keino pitää hankalia lohkoja mukana pinta-alassa ilman, että niitä tarvitsee viljellä. Kannattamattomia lohkoja ja niiden osia voitiin hyödyntää ja niiltä saada edes jonkinlaista korvausta. Erottamalla peruslohkoista erillisiä kasvulohkoja esimerkiksi epäsymmetriaa aiheuttavat osat, voidaan vilejlyä itse lohkolla tehostaa.

Mustialan lohkoista kokonaisia lohkoja luonnonhoitopellon statuksella ovat:

Kampuksen peltojen keskellä olevat lohkot:

15A (1,65ha), 19A Pajarinne (2,93ha) ja 39A Navettapelto (0,34ha).

10-tien varrella olevat Lassilat:

24A Taka-Lassila (1,16ha), 25A Pikku-Lassila 1 (1,81ha), 251A Pikku-Lassila 2 (0,24ha), 252A Pikku-Lassila 3 (0,36ha), 253A Pikku-Lassila 4 (0,2ha) ja 29A Iso-Lassila 2 (0,49ha).

Nämä lohkot ovat aikanaan toimineet nuorkarjan laitumina. Lohkot ovat  kooltaan pieniä ja varsinkin 10-tien varressa olevat Lassilat ovat hankalakulkuisia.

Mustialan lohkoista erotettuja kasvulohkoja luonnonhoitopelto statuksella:

Hankalan muodon takia erotettuja osioita:

6C (0,13ha), 9B Hakala (1,38ha), 11B Kuivurilohko (0,19ha), 11C Kuivurilohko (0,89ha) ja 26B (1,32ha)

LuonnonhoitopeltojenBlogi