Lohko 6

Lohkon perustietoja:

Pinta-ala: 8,56 ha
Maalaji: vaihtelee lohkon eri osissa, runsasmultainen hietasavi (rmHtS), multava hietamoreeni (mHtMr)
Kasvulohkot: 6A 8,42 ha ja B 0,13 ha

Uuden opiston päädyssä maalaji on tiukkaa savea. Savi aiheuttaa hankaluuksia kylvölle, koska loppu lohko on huomattavan kevyttä maata. Tämä lohko on hyötynyt suorakylvöstä, jotta kylvön ajoitus on helpompaa. Helpon mallinen lohko, epätasaisuudet on erotettu pieniksi kasvulohkoiksi (B).

Viljelykasvit

2019 Ohra Elmeri, lohkoille on rajattu koeruudut. Ruutuja käytetään rikkakasviäestyksen tehon selvittämiseen.

2018 Ohra Elmeri
2017
Syysvehnä Arktika
2016
Herne Ingrid
2015 Kevätvehnä Quarna
2014 Monivuotinen nurmi, säilörehu ja laidunnus
2013 Monivuotinen nurmi, säilörehu ja laidunnus
2012 Monivuotinen nurmi, säilörehu ja laidunnus
2011 Kaura Aslak ja heinänurmiseos
2010 Sokerijuurikas Hamilton Poncho Beta

2019201820172016Maanäytteet

Viljelytoimenpiteet
6A:
25.4. Tasausäestys
27.4. Lietteenlevitys 25 m3
30.4. Äestys
30.4. Kylvö Elmeri 226 kg/ha

4.6. 2,5 ha:lle Kelpakin ruiskutus

Lohkoille on rajattu koeruudut. Ruutuja käytetään esimerkiksi rikkakasvien seurantaan.

Viljelytoimenpiteet

11.5. Tasausäestys
15.5. Naudan lietelannanlevitys 29 tn/ha
16.5. Joustopiikkiäestys
16.5. Kylvö: Ohra Elmeri 230 kg/ha
22.5. Sokkoäestys koeruuduille
31.5. Rikkaäestys koeruuduille
23.8. Puinti: sato 3696 kg/ha

Lohkoseuranta

17.5.2018
24.5.2018
1.6.2018
8.6.2018
12.6.2018
20.6.2018
28.6.2018
2.8.2018

Viljelytoimenpiteet

5.5. Kevätlannoitus: YaraBela Suomensalpietar 27-0-1 460 kg/ha (123,3-0-5)
29.5. Rikkakasviruiskutus: Ariane S 2 l/ha

14.6. Kasvinsuojeluruiskutus: Acanto 0,25 l/ha, Moddus M 0,2 l/ha, Proline 250 EC 0,25 l/ha
26.9. Sadonkorjuu, sato 5640 kg/ha (13,5 % kosteus)
14.11. Kyntö

6.6.2017 Kuvattu ilmakuva syysvehnäkasvustosta. Kasvustossa on huonosta talvehtimisesti johtuvia kohtia, sekä kylvövirheitä

Lohkon 6A toimenpideblogi

Kasvulohkot vuonna 2016: A 8,43 ha ja B ja C 0,13 ha. Lohko B ja C on luonnonhoitopeltoja.

2016 Kyntö
2016 Äestys
27.9.2016 Kylvölannoitus: Arktika 223 kg/ha, YaraMila Y3 23-3-8 130kg/ha (29,9-3,9-10)

Kasvukauden 2016 kuvia:

6a-herne-2 img_3111 img_3108 img_3103 img_3130

 

Viljavuusanalyysit 2.5.2018:

Lohko 6

 

Maanäyte 2014:

lohko6_nayte1lohko6_nayte2