Koetoiminta: Säätösalaojitus

Ravinneresurssi tutkii ja havainnollistaa:

Säätösalaojituksen toimintaa ja vaikutusta pellon vesitalouteen seurataann havaintoalueella, jossa samalla peltolohkolla on säätösalaojitettu alue ja sen verrokkina säätösalaojittamaton alue. Havainnointiin kuuluu pohjaveden korkeuden ja maaperän kosteuden mittaaminen. Lisäksi lohkolla on sääasema. Kasvukauden aikana seurataan sadon kehittymistä. Vesinäytteitä otettiin kasvukaudella 2016 säännöllisesti. Havainnointialue sijaitsee Hämeen ammattikorkeakoulun Mustialan yksikössä.


Säätösalaojalohkon kokoajakaivo syyskuussa 2016 (Kuva: Noora Kesti)

Säätösalaojitus tehtiin vuonna 2015 Mustialan lohkolle 33A Pellinsuo 1. Kasvukaudella 2016 lohkolla viljeltiin säilörehunuurmea.

Säätösalaojalohkolla tehdään mittauksia kasvukauden aikana kokeen tiimoilta. Mittaajana opinnäytetyöntekijä Henri Nieminen (Kuva: Noora Kesti):