Koetoiminta: Olkibiosuodin

 

 

Ravinneresurssi tutkii ja havainnollistaa:

Olkibiosuodin-työpaketissa seurattiin olkibiosuodinkäsittelyn vaikutuksia analysoimalla valumaveden ravinnepitoisuuksia ja olkeen sitoutuneen typen määrää. Samalla testattiin olkipeti-materiaalin käyttäytymistä suodintarkoituksessa.

 

Yläjuoksu ennen olkisuodinta syyskuussa 2016 (Kuva: Noora Kesti)

Erilaisilla suotimilla haluttiin tutkia oljen soveltuvuutta ja typen sitomiskykyä. Vedestä otettiin näytteitä ennen olkibiosuodinta ja sen jälkeen. Käytännön kokemus aidossa ojassa osoitti myös sellaiset maatilamittakaavan haasteet, jotka eivät tule laboratoriokokeissa välttämättä esille.

Putkiin tehdyt suotimet Riuskan ojassa syyskuussa 2016 (Kuva: Noora Kesti)

Alajuoksun mittauspiste suotimen jälkeen syyskuussa 2016 (Kuva: Noora Kesti)