Kasvilaji: Kaura


Kaurakasvusto 2016 

Mustialan kaura käytetään lypsylehmien rehuksi. Kaura soveltuu ruokintaan hyvin ja sillä pystytään tuomaan energiasisältöä ruokintaan kotoisesti, jolloin ostorehujen tarve vähenee.

201820172016

Kauraa viljellään tänä vuonna 12 lohkolla: 1 Museo, 2 Kosteikkorinne, Lohko 5, 8 Nokkamäki, 16 Valtatie 1, 23 Etu-Lassila, 35 Leipurinlohko, 36 Tallilohko, 37 Puutarhalohko, 42 Puisto, 161 Valtatie 2 ja 211 Hakamaa. Aluskasviksi lähes kaikille lohkoille kylvetään nurmensiemen. 

Kauran viikkoseurantaa tehdään 37 Puutarhalohkolla.

Vuonna 2017 kauraa kasvoi lohkoilla. 35 Leipurinlohko, 23 Etu-Lassila sekä lohkolla 32 Peräkäs, yhteensä noin 10 hehtaarilla.

Lohkot, joilla on kauraa Mustialassa 2016: 17A Ojala, 22A, 26A ja 37A Puutarhalohko.

Kauran typpilannoitus
Kauran fosforilannoitus
Kauran kaliumlannoitus

Vuonna 2016 ohrien tavoin myös kaura kärsi satovahinkoja alkukesän runsaiden sateiden takia, lohkoilla 17 Ojala ja 22 menetettiin sato kokonaan n. 4 hehtaarin alat, sekä kasvusto kärsi muilta osin. Tämä näkyy taseessa ylijäämäisenä lannoituksena.

Lohkoilta 37 Puutarhalohko sekä 26 kerättiin myös olki pois. Tämä näkyy varsinkin poistuneen kaliumin määrässä. Lohkolla 26 oli suojaviljaan kylvetty nurmi.


Kaura tuleentuneena 1.9.2016, Mustiala. Seassa suojaviljaan perustettu ensivuoden nurmi.