2018 Tutkimukset

Keväällä 2018 otettiin kaikista Mustialan peltolohkoista maanäytteitä. Näitä tarvitaan kun seurataan miten luomuun siirtyminen vaikuttaa opetusmaatilan maaperään. Keväällä 2018 perustettiin yliopettaja Eeva-Liisa Juvosen johdolla pitkäkesoinen vähähiilisyyteen liittyvä tutkimuskoe. Koeruudut sijaitsevat 6 lohkolla ja 3 lohkolla. Vähähiilinen maatila-hankkeen raamissa otettiin maanäytteitä ja hehkutettiin niitä. Tämän lisäksi tehtiin penetrometritutkimksia. Kesällä oli suunniteltu tehdä niin sinappitestin eli lierojen laskemista kun kuoppatestejä. Kuiva kesä esti nämät toimenpiteet ja niitä tehdään syksyllä 2018.

Kerran kuukaudessa laksettiin kimalaisia saadakseen tietoa miten paljon kimalaisia liikkuu peltojen pientareilla.  Puutarhalohkolla viljeltiin erilaisia maatiaiskasveja sekä mahdollisia uusia viljelykasvia. Näitä näytettiin Pohjoismaisen maatiaisviljaseminaarin aikana 10-12.7.2019.