2018 Tutkimukset

Vuonna 2018 tutkimuksia tehdään koeruutujen avulla. Koeruudut sijaitsevat 6 lohkolla ja 3 lohkolla.