Hem

Välkommen att bekanta dig med Västankvarn gård!

Västankvarn Gård en försöks- och undervisningsgård för naturbruksprogrammen i Yrkeshögskolan Novia, i Nylands län. Verksamheten består, förutom försöksverksamhet och undervisning, av lantbruk med mjölkproduktion, skogsbruk, gårdsturism, hundlägerverksamhet och uthyrning av fastigheter. Västankvarn försöksgård är belägen i Ingå, ca. 60 km väster om Helsingfors. Till gården hör ca. 200 ha åker och 360 ha skog, av vilken försöksgården använder mellan 10 och 15 ha. Försöksgården har årligen runt 6000 rutor. Dessutom bedrivs en omfattande mjölkproduktion på gården.

Eftersom det på gården finns mjölkboskap blir växtföljden mångsidig med ett stort inslag av vallgrödor. Totalt odlas omkring 250 hektar åker, varav cirka 50 hektar är arrendemark.  Av odlingsarealen på 250 hektar ligger knappt 100 hektar i fleråriga vallar som främst används till ensilageproduktion. Dessutom odlas på gården korn, vete, råg och havre,  samt oljeväxter. Dessutom finns det omkring 20 hektar betesmarker och vårdbiotoper.

År 2014 invigdes en modern lösdriftsladugård med robotmjölkning. Ladugården är anpassad för 120 mjölkkor och har två mjölkningsrobotar. Utfodringen sker med fullfoder, som körs ut med fodervagn på foderbordet. Mjölkbesättningen består av ayshire- och holsteinkor. Den gamla ladugården har byggts om till ungdjursladugård. Där föds nu upp de egna kalvarna och kvigorna till mjölkkor.

Studerande från bland annat Novia och Axxell utför olika kurser och praktikperioder i ladugården.