Etusivu

Tervetuloa Tarvaalan opetusmaatilan kosteikkoon!

Mikä on kosteikko?
Kosteikkoja on Suomen pinta-alasta noin 25 %. Kosteikkoja ovat esimerkiksi märät maa-alueet, suot, matalat järvet ja merialueet sekä tulvametsät.  Vuosikymmeniä sitten peltojen läheisyydessä olleita kosteikkoja kuivatettiin usein viljelykäyttöön. Nyt kosteikkoja on alettu palauttamaan niiden alkuperäisille paikoilleen. Kosteikkojen perustaminen on keskeinen keino vähäntää maatalouden vesistökuormitusta. Kosteikkoja perustetaan myös niiden luontoarvojen vuoksi.

Monivaikutteinen kosteikko
Maatalouden monivaikutteinen kosteikko on ojan, puron, joen tai muun vesistön osa ja sen ranta-alue, joka pidättää peltojen ravinne- ja kiintoainekuormitusta. Monivaikutteinen kosteikko lisää myös luonnon monimuotoisuutta tarjoamalla elinympäristöjä eläimille ja kasveille. Lisäksi monivaikutteiset kosteikot parantavat maaseutumaisemaa ja alueiden virksityskäyttöä sekä voivat toimia myös kasteluveden varastona. (Puustinen ym. 2007)

Tarvaalan opetusmaatila sijaitsee Keski-Suomen maakunnassa.