Säilörehun korjuuketju

Opetusmaatilalla esikuivattua säilörehua tehdään noin 35 hehtaarin alalta. Esikuivattu säilörehu korjataan tarkkuussilppurilla ja säilötään laakasiiloihin. Hyvän säilönnällisen laadun varmistamiseksi rehun säilöntään käytetään AIV2+ -säilöntäainetta.

Oikean korjuuajan määrittämiseksi otetaan korjuuaikanäytteitä. Säilörehuista teetetään aina rehuanalyysit ja niiden tuloksia käytetään ruokinnan suunittelussa. Säilörehusta korjataan kesän aikana 2 satoa, tarvittaessa 3. sato korjataan pyöröpaaliin. Yhteensä säilörehua korjataan kesällä noin 700 m3.

Opetusmaatilan säilörehun korjuuketju havainnoillistavina videoina:

Niitto:

 

Karhotus:

 

Tarkkuussilppuri:

 

Työskentely laakasiilolla: