Opetusnavetta

Opetusmaatilan lypsykarjapihatossa on 42 parsipaikkaa lypsäville lehmille. Pihatossa lehmät ovat vapaana ja kulkevat itse vapaasti makuuosaston, ruokintapöydän ja automaattisen lypsyjärjestelmän eli lypsyrobotin välillä. Automaattisessa lypsyjärjestelmässä ihminen ei itse osallistu lehmän lypsyyn, vaan lehmät kulkevat oma-aloitteisesti lypsyrobottiin lypsettäväksi. Keskimäärin lehmät käyvät robotilla lypsyllä 2,5—3 kertaa vuorokaudessa.

Video lypsyrobotin toiminnasta:

 

Automaattisen lypsyjärjestelmän lisäksi koulutilalla on tarvittaessa käytössä lypsyasema. Lypsyasemalla on paikat kahdelle lehmälle. Opiskelijoiden käytännön lypsyopetus järjestetään harjoittelemalla lypsämistä lypsyasemalla.

Navetassa on automaattinen ruokintajärjestelmä sekä karkea- että väkirehulle. Lanta poistetaan lietteenä ja siitä erotellaan neste ja kuiva-aine separoimalla. Yli vuoden ikäiset hiehot ja ummessa olevat lypsylehmät asuvat opetusmaatilan vanhassa navetassa. Vanha navetta on tyypiltään pihatto ja sen yhteydessä on ulkotarha. Vanha navetta sijaitsee aivan uudemman opetusnavetan vieressä.

Taustalla vanha navetta.

Lypsylehmät ovat holstein- sekä ayrshire-rotuisia. Koulutilalla karjaa kehitetään jatkuvasti ja jalostuksen edistämiseksi käytetään hyödyksi esimerkiksi alkionsiirtoja. Karjan keskimääräinen maitotuotos  on 10 480 maitokiloa (2017) (EKM 11 016 kg). Maidon keskimääräiset pitoisuudet ovat: rasva-% 4,28 ja valkuais-% 3,60. Hiehojen keskimääräinen poikimaikä on 25,6 kuukautta. Karjanhoitajia koulutilalla työskentelee kolme. Lisäksi opetusmaatilalla työskentelee kaksi vakituista työntekijää.

Video vasikoiden virikkeellistämisestä:

 

Opetusnavetalla halutaan kiinnittää huomiota eläinten hyvinvointiin. Lehmät pääsevät talvellakin mahdollisuuksien mukaan ulkoilemaan. Kesällä lehmät laiduntavat lähimmillä peltolohkoilla. Lehmillä on myös käytössä automaattisesti käynnistyvä karjaharja. Sorkkahoitaja käy tilalla säännöllisesti 4 kertaa vuodessa. Opetusnavetalla on oman eläinlääkärin kanssa terveydenhuoltosopimus. Terveydenhuolto käynti tehdään kerran kuukaudessa. Käynnin yhteydessä keskustellaan ajankohtaisista asioista, nupoutetaan vasikat, tehdään poikineiden lehmien tarkistukset sekä tiineystarkastukset ultraäänilaitteella.

Video vasikoiden nupoutuksesta: