Nautojen koulutus

Opetusnavetalla nautojen käsittelyssä ja hoitamisessa hyödynnetään nautojen kouluttamista. Kouluttaminen perustuu operanttiin ehdollistumiseen. Siinä nauta oppii syy-seuraussuhteen ja seuraukset vaikuttavat eläimen käyttäytymiseen tulevaisuudessa. Nauta palkitaan oikeasta käytöksestä. Opitut asiat säilyvät naudan muistissa pitkään. Nautojen käsittelyssä on hyvä muistaa, että nauta oppii aina, ei vain silloin kun sitä päätetään kouluttaa.

Opetusnavetalla nautoja on koulutettu esimerkiksi lypsyrobotilla käymiseen, ruokintakioskien käyttämiseen, kosketuskohteen perässä siirtymiseen paikasta toiseen, päitsien pukemiseen ja taluttamiseen sekä lääkinnällisiin toimenpiteisiin kuten piikitykseen siedättämiseen ja nestemäisen lääkkeen ottamiseen.

 

Koulutuksessa käytettäviä kosketuskohteita.

 

Hiehoa opetetaan nostamaan päätä ja pitämään se paikoillaan.

 

Naksuttimia.

 

 

Video Luostari-lehmästä: