Viljely

Tilan viljelysuunnitelma tehdään Agrineuvos- ohjelmalla vuosittain ja toteutetut toimenpiteet ja satomäärät kirjataan lohkokortteihin.

Rehu korjataan yleensä kolme kertaa kesässä säiden niin salliessa. Rehunkorjuu toteutetaan silppurivaunulla ja säilötään aumoihin. Kuivaheinä niitetään ja vilja puidaan puimurilla, minkä jälkeen se kuivataan kuivurissa ja käytetään lehmien rehuna. Niitetty heinä sekä viljan puinnista pelloille jääneet oljet pöyhitään, karhotetaan ja säilötään pyöröpaaleihin käytettäväksi navetassa nuorkarjan ja umpilehmien appeeseen. Olkea käytetään myös kuivikkeena. Viljelyssä käytettävät koneet ovat listattuna tarkemmin Koneet-välilehdellä.

Syväjuuriset kasvit, kuten nurmet sekä esimerkiksi täydennyskylvössä käytetty ruokonata, auttavat parantamaan maan rakennetta. Peltoja muokataan pääasiassa kyntämällä ja lautasmuokkaimella. Peltojen tiivistymistä yritetään välttää käyttämällä paripyöriä ja laskemalla rengaspaineita ennen peltotöitä. Jankkuroinnille olisi selvästi tarvetta joillakin lohkoilla, mutta siihen ei ole vielä ryhdytty. Viimeisen viiden vuoden aikana peltoja on muokattu pääasiassa kyntämällä. 

Pellot lannoitetaan lietelannalla ja Yaran lannoitteilla. Lantaa syntyy sopivassa suhteessa tilan peltoalaan – lannanlevityksessä ei ole ollut tarvetta yhteistyöhön muiden tilojen kanssa. Tilalla ei tehdä lannankäsittelyä, vaan navetan lietelanta säilötään kahteen 1250m3 lietesäiliöön. Lietelanta levitetään pelloille toukokuussa lietevaunulla, joita on käytössä kaksi kappaletta. Toisessa vaunuista on multain, toisessa letkulevitin. Tilalla on myös yleislevitin, jota voidaan käyttää kuivalannan levitykseen.

Kasvinsuojeluaineita käytetään tarvittaessa. Etenkin juolavehnä on vaatinut kasvinsuojelua peltolohkoilla. Nestemäistä glyfosaattia käytetään pääasiassa nurmien lopetukseen, ja viljojen rikkakasvien torjuntaan käytetään pienannosainetta (gramma-aine) kiinnitteen kanssa. Vuonna 2021 viljoilla havaittiin tuomikirvoja, joihin käytettiin torjunta-aineita torjuntakynnyksen ylittyessä.

Viljelyn periaatteina on hyvien tuotantotapojen mukainen toiminta opiskelijoiden avulla sekä satotason ja ympäristökorvauksen mukainen lannoitus. Tietoa tilan viljelyyn liittyvistä ympäristönäkökohdista löydät Ympäristö-välilehdeltä. Viljelyn kehittämisen teemana tulevaisuudessa on hyvän nurmirehun tuotanto. Tavoitteena on nopeuttaa rehuntekoa, minkä vuoksi rehulle tehdään laakasiilot korvaamaan säilörehutornit.  

Päivitetty 2022