Vuoden 2016 polttoöljyn kulutus

Tilalla polttoöljyä kuluu lämmitykseen, viljan kuivaamiseen ja ajoneuvojen tankkaamiseen.

Vuonna 2016 polttoöljynä on kulunut seuraavasti.

Kulutus jakaantuu seuraavasti: