Vuoden 2015 polttoöljyn kulutus

Tilalla polttoöljyä kuluu lämmitykseen, viljan kuivaamiseen ja ajoneuvojen tankkaamiseen. Polttoöljyn on toimittaa 2015 st1. Toimittaja kilpailutetaan säännöllisesti.

Polttoaineen kulutus riippuu siitä, millaista traktoria ajetaan, mitkä ovat työtavat ja välineet, sekä miten traktoria ajetaan. Monilla pienillä asioilla voidaan vaikuttaa myönteisesti työkoneiden energiankulutukseen. Polttoainetaloudelle paras tulos saavutetaan, kun kuormitus on noin 60-80 prosenttia ja moottorin kierrosluku noin 70 prosenttia maksimista. Musta savu on monesti merkki moottorin ylikuormituksesta. Koivikon opetusmaatilalla opiskelijoille opetetaan taloudellista ajotapaa esimerkiksi erilaisten muokkaustoimenpiteiden yhteydessä.

Polttoaineen kulutus jakaantuu tilalla alla olevan kuvion mukaan. Ajoneuvojen tankkaaminen ja lämmitys vievät polttoainetta miltei saman verran.

 

Vuonna 2015 polttoöljyn kulutus tilakeskuksen lämmitykseen oli yhteensä 21 515 litraa. Kulutuksen muutos edellisvuoteen oli 7 %. Kulutukseen vaikuttavat merkittävästi esimerkiksi sääolojen vaihtelut.

Tästä näet ruskealla lämmityksen osuuden polttoaineen kulutuksessa vuosina 2015. Siniset pylväät kuvaavat vuoden 2014 tilannetta.