Työkoneiden polttoaineen kulutus 2016

Viljelyvuonna 2016 maatalouden koneiden polttoaineen kulutusseuranta aloitettiin toukokuussa. Koneita käytetään vaihtelevasti eri maatilan töihin.

Ohessa on kooste vuoden 2016 kokonaistankkauksista ja käyttötunneista.