Työkoneiden polttoaineen kulutus 2017

Maatalouskoneiden polttoaineen seuranta aloitettiin toukokuussa 2017. Tankkaukset kirjattiin seurantavihkoon konekohtaisesti jokaisen tankkauksen yhteydessä.

Seuranta lopetettiin kauden lopussa lokakuussa 2017. Seuranjakson pituus on siis 4 kuukautta.

Ohessa on yhteenveto kauden aikaisesta polttoaineenkulutuksesta.

Koneiden käyttöaste nousi hieman edellisvuodesta. Polttoainetta tankattiin 680 litraa enemmän kuin vuotta aiemmin. Kirjautuneita käyttötunteja oli puolestaan 114 h enemmän kuin vuonna 2016.