Peltolohkot

OSAO Opetusmaatila Koivikon peltolohkot sijaitsevat pääosin opetusmaatilan läheisyydessä Muhoksen Matokorvessa.

Koivikon tilalla on yhteensä 120 hehtaaria maatalousmaata, joka on jaettu 14 peltolohkoon. Lohkoilla viljellään pääasiassa nurmea ja ohraa navetan rehukäyttöön. Peltoalaa on riittävästi suhteessa tarpeeseen, joten vuokrapeltoja tilan käytössä ei ole. Tilan pellot ovat pääasiassa pohjamaalajiltaan karkeaa hietaa (80%) ja osittain hienoa hietaa (20%). Pintamaalaji lähes kaikissa karkea hieta ja multavuus vaihtelee multavasta erittäin runsasmultaiseen. 

Maalajeja voi tarkastella tarkemmin Maankamara palvelusta täältä.

Lohkokortit

Salaojat

Kaikki tilan pellot on salaojitettu. Salaojien huuhtelu aloitettu syksyllä 2018 kiertäen vastapäivään peltolohkosta Korpi 8 navetalle päin. Syksyllä 2020 salaojia ei huuhdeltu, mutta huuhtelua jatketaan lohkosta Korpi 6 lohkoon Korpi 4. Salaojissa ei ole ollut ongelmia.

 

Tilan pellot lukuun ottamatta Korilaa ja Koti 2 lohkoja ovat osa noin 15 neliökilometrin peltoaukeaa. Peltojen lähistöllä ei ole vesistöjä eikä suoalueita.

Lohkokohtaiset salaojakartat löytyvät lohkon omalta sivulta.

Matokorvessa sijaitsevien peltojen ojastonumerot. Kuvasta puuttuu vuonna 2016 ojitettu Korpi 2.
Tyrnäväntien varressa olevan Korila lohkon ojastonumerot.

 

 

 

Päivitetty 2021