Korpi 8

Perustiedot

Pinta-ala 14,53 ha

ViljavuustiedotSadot ja ravinnetase

Viljavuusnäyte otettu 2014.

Sadot

2017 Kuivaheinä. 1. sato 5505 kg/ha, pääsato 6194 kg/ha.

2016 Kuivaheinä. Pääsato 2 300kg/ha, 2. korjuu 13 000kg/ha.

2015 Ohra, Brage. Satotietoja ei saatavilla.

2014 Säilörehunurmi. Pääsato 16 000kg/ha, 2. korjuu 17 000kg/ha, 3. korjuu 8 600 kg/ha.

2013 Säilörehunurmi. Pääsato 13 700kg/ha, 2. korjuu 13 000kg/ha, 3. korjuu 5 500 kg/ha.

Peltotaseet

Tässä voit tutustua kasvukauden 2017 tapahtumiin.

Ensimmäinen rehunteko 29.6.2017

Työnjohtajan kommentti peltolohkosta:

Ojitettiin vuonna 2014. Ojitus paransi lohkon ominaisuuksia ja viljavuus on kunnossa.

 

Noukinvaunu lohkolla 29.6.2017