Korpi 3B

Perustiedot

Pinta-ala 0,39 ha

ViljavuustiedotSadot ja ravinnetase

Sadot

2017 Laidunnurmi. Eläinten laidunsato 4 280 kg/ha

2016 Laidunnurmi. Eläinten laidunsato 4 280 kg/ha

2015 Laidunnurmi.  Eläinten laidunsato 4 280 kg/ha

2014 Niittonurmi (Kuivaheinä). Pääsato 3 000 kg/ha, 2. korjuu 7 600 kg/ha

2013 Niittonurmi (Kuivaheinä). Säilörehu 6400kg/ha

 

Peltotase

Tässä voit tutustua kasvukauden 2017 tapahtumiin.

 

Nuorkarja kuvattuna lohkolla heinäkuussa 2017.

Työnjohtajan kommentti peltolohkosta:

Lohko toimii nuorkarjan laidun lohkona, sijaitsee navetan vieressä.