Korpi 3B

Perustiedot

Pinta-ala 0,39 ha

ViljavuustiedotSadot ja ravinnetase

Sadot

2021 Laidunnurmi. Eläinten laidunsato n. 4 000 kg/ha

2020 Laidunnurmi. Eläinten laidunsato n. 4 000 kg/ha

2019 Laidunnurmi. Eläinten laidunsato n. 4 000 kg/ha

2018 Laidunnurmi. Eläinten laidunsato n. 4 000 kg/ha

2017 Laidunnurmi. Eläinten laidunsato 4 280 kg/ha

2016 Laidunnurmi. Eläinten laidunsato 4 280 kg/ha

2015 Laidunnurmi.  Eläinten laidunsato 4 280 kg/ha

2014 Niittonurmi (Kuivaheinä). Pääsato 3 000 kg/ha, 2. korjuu 7 600 kg/ha

2013 Niittonurmi (Kuivaheinä). Säilörehu 6400kg/ha

 

Peltotase

Työnjohtajan kommentti peltolohkosta:

Lohko toimii nuorkarjan laidun lohkona ja auman pohjana, sijaitsee navetan vieressä. 

Kuvia lohkolta 3b:

Nuorkarja kuvattuna lohkolla heinäkuussa 2017.