Biotiittitestaus

Korpi 6 lohkolla tehtiin kasvukaudella 2021 biotiittitestaus. Biotiitti levitettiin ennen lohkon kyntöä peltolohkolle merkityille kaistoille. Biotiittia tuli kaistoille (4*3 ha = 12 ha) ja levitystä jatkettiin noin 4 ha alueelle lohkon etuosaan. Biotiittia tällöin yhteensä 16 hehtaarille, 5 tn /ha = eli yhteensä 40 tn = 2 rekkakuormaa.

Lohkolle perustettiin keväällä 2021 nurmi suojaviljaan (ohra, Toria -lajike). Lohkon maalaji on rm KHt ja se on ominaisuuksiltaan (maan rakenne ja viljavuus) tilalle hyvin tyypillinen. Lohkon viljavuuskalium oli noin 16-30 mg /l eikä reservikaliumtuloksia lohkolta ollut. Yleisesti alueella reservikalium on noin 200-250 mg /l maata.

Kaikki kaistat (sekä biotiitti että ei-biotiittia -alueet) olivat 100 m leveitä. Ensimmäinen kaista tilalta katsottuna noin 160 m pellon etulaidasta, noin ensimmäisen ladon kohdalta. Neljälle kaistalle levitettiin biotiittia.

Koesuunnitelman kaistat.

Alueiden valinta: 

Kaistojen merkitsemisessä hyödynnettiin traktorin ajo-opastinta.

Satoalueet merkittiin kaistojen sisälle (alla karkea suunnitelma satoalueiden sijoittumisesta).

 

Satoalueiden sijoittuminen kaistojen sisälle koesuunnitelman mukaan.

 

Satoalueeksi valittiin mahdollisimman tasaiset pellon kohdat. Satomääritysalue oli 70 * 70 m = 0,49 ha.

 • Satoalueen sijoittuminen kaistalle: 30-50 metriä sähkölinjalta pellon sisälle, 100 m leveän kaistan sisään merkittiin alue 70*70m
 • 1 kpl maanäytteitä kultakin alueelta ennen biotiitin levittämistä, perusviljavuus, hivenravinteet (Cu, Mn, Zn), reserviravinteet, hehkutushäviö
 • Satoalueiden tarkkaa sijaintia voitiin säätää kasvukauden aikana sen mukaan, miltä kasvusto näyttää

 

Biotiitin levittäminen (ennen kyntöä)

Biotiittia suunniteltiin levitettävän 5 tn /ha, yhteensä 80 tonnia koko alueelle. Biotiitin levityksen jälkeen lohkon muokkaukset ja kylvö normaalisti, lannoitteina liete ja Yaramila Y3. Biotiittia tuli 1. kaistalle noin 4 tn /ha, muille biotiittikaistoille noin 5-6 tn /ha (punnitut tulokset).

 

Työn eteneminen

1) Kaistojen merkintä puutolpilla kaistojen molempiin päihin (yht. 18 kpl)

2) Maanäytteet tulevilta satoalueilta ennen biotiitin levitystä

 • Maanäytteet nimetään juoksevasti Pintamaanäytteet 1-8 + pohjamaanäytteet 9-16
 • Perusviljavuus, hivenravinteet, reserviravinteet, hehkutushäviö

3) Biotiitin levitys – biotiittikaistojen osoittaminen urakoitsijalle

 • Biotiittia tavoitteena 5 tn /ha, yhteensä 80 tonnia koko peltoalueelle. Ensin kaistoille, sitten lohkon etuosaan ensimmäisen biotiittikaistan viereen (jatkettiin navetalle päin).

4) Satoalueiden merkintä pitkillä tolpilla rikkakasviruiskutusten jälkeen

 • Yhteensä 24 tolppaa satoalueiden kulmiin osoittamaan satoalueiden paikan.

5) Kasvuston seuranta kesällä:

 • Havainnot (oraiden määrä aina 80 cm matkalta)
 • Pituusmittaukset 1-2 vkon välein
 • Kasvustonäytteet korrenkasvuvaiheessa (1 näyte /kaista, megalabnäyte)
 • Lakohavainnot (% pinta-alasta) tähkälle tulon jälkeen (1-2 viikon välein)
 • Valokuvat

6) Puinti

 • Satoalueiden ympäriltä puinti normaalisti
 • Satoalueiden puinti 2 päivää: yksi hlö pui, 1-2 hlöä ajaa kärryjä
 • Puinti: Yksi satoalue kerrallaan kärryyn
 • Kärryjen punnitus kuormavaakalla: tyhjäpainot ja kuormien kanssa
 • Näytteenotto kärrystä (2. vaakahenkilö?) + näytteiden merkintä (miltä alueelta näyte)
 • Kosteusmääritykset näytteistä heti
 • Kuivuriin ensin biotiittialueen sadot, seuraavaan erään Ei-biotiittia alue
 • Satoalueiden uudelleenmerkintä puinnin jälkeen (maanäytteidenottoa varten)

 7) Kuivurilta näytteet

 • Kuivatut viljanäytteet sadon laadun tarkistamista varten
 • Biotiittinäyte
 • Ei -biotiittia näyte
Biotiittitestauksen tulokset, jyväsato.

 8) Olkisato + näytteet

 • paalien korjuualue (montako paalia /kaista?)
 • karenäytteet 1 / alue juuri ennen paalausta
Biotiittitestauksen tulokset, sadon keskiarvo (jyvä- ja olkisato).

 9) Syysmaanäytteet

1 kpl maanäytteitä kultakin satoalueelta. Perusviljavuus, hivenravinteet, reserviravinteet, hehkutushäviö.

10) Nurmen syystiheyshavainto satoalueittain (nurmen oras)

11) Tulosten koonti – Oamkin opparin osaksi, Osaon opiskelijat näyttötutkinto

 

2022

Satomittahavainnot + sadon laatu

Tehdään sekä 1. että 2. korjuussa:

5 mittausta / kaista hetkeä ennen korjuuta (esim. edellinen päivä /pari päivää ennen)

Raaka-ainenäyte 1 kpl / kaista (pitää muistaa pyytää kivennäiset)

Syysmaanäytteet kaistoittain (perusviljavuus + varastoravinteet)

 

 

Biotiitin leviäminen testattiin laatikoilla.
Biotiitin levitys