Koulutilan energian kulutus ja kustannukset vuonna 2015

Tälle sivulle on koottu tietoa koulutilan energian kulutuksesta vuonna 2015

Koivikon opetusmaatilan energian kokonaiskulutus on ollut  677 374 kWh, kun lasketaan yhteen sähkön sekä polttoöljyn kulutuksen.

Per tuotettu maitokilo tuo tekee 1,55 kWh/kg, kun käytetään vuoden 2015 maitotuotosta. Pelkällä sähkönkulutuksella laskettuna energiamäärä per tuotettu maitokilo on 0,57 kWh/kg. Kulutukseen vaikuttavat monet tekijät, kuten se, että kyseessä on opetusmaatila sekä ajoneuvopolttoöljyn että kuivurin kulutukset ovat arvioita.

Vuoden 2015 kulutus litraa kWh
Sähkö 249 724
Lämmitysöljy 21 515 215 150
Ajoneuvopolttoöljy n. 20 000 200 000
Kuivurin polttoöljy n. 1200-1300* 12000-13000*

*Tarkkaa tietoa kuivurin kulutuksesta ei ollut tiedossa tämän yhteenvedon tekohetkellä

Koivikon opetusmaatilan sähkön vuosikulutus on vuonna 2015 ollut 249 724 kWh. 9,64 senttiä/kWh koostuu siirtomaksusta, energiamaksusta sekä veroista.

Kuukausi (2015) kWh hinta (euroa)
Tammikuu 26 054 2568,55
Helmikuu 22 668 2242,14
Maaliskuu 22 471 2223,14
Huhtikuu 21 279 2108,24
Toukokuu 19 994 1984,36
Kesäkuu 16 672 1664,12
Heinäkuu 16 090 1608,02
Elokuu 18 129 1804,58
Syyskuu 19 106 1898,76
Lokakuu 21 584 2137,64
Marraskuu 22 790 2253,90
Joulukuu 22 888 2263,34
Yhteensä 249 724 24756,67

Taulukoissa esitettynä vuoden 2015 sähkönkulutus ja sen jakautuminen eri ajanjaksoille. Hinnat on laskettu vuoden 2016 voimassa olevan sähkösopimuksen hintatiedoilla.

Alla on tieto sähkönkulutuksen jakautumisesta eri vuorokauden aikoina.

Päivä (07-22) 65 076 kWh 71,4 %
Yö (22-07) 26 011 kWh 28,6 %
Arkipäivä 53 961 kWh 59,2 %
Yö/Pyhä 37 126 kWh 40,8 %