Yleistä biokaasutuksesta

Biokaasutus on jo satoja vuosia tunnettu tapa hyödyntää erilaisia eloperäisiä ainesosia kaasuntuotannossa, mutta varsinaisten biokaasureaktoreiden yleistyminen maatilatasolla on vasta alkutaipaleella Suomessa. Joissain Euroopan maissa biokaasulaitokset ovat hyvinkin yleisiä, sillä esimerkiksi Saksassa laitoksia on yli 10 000 ja Ruotsissakin niitä on satoja.

Biokaasutuksessa voidaan hyödyntää mitä tahansa eloperäisiä aineksia. Parhaita raaka-aineita eli syötteitä ovat biokaasutusprosessissa nopeasti hajoavat ainekset, joten esimerkiksi puu ei sellaisenaan sovellu biokaasutukseen.

Käytännössä maatilalla biokaasutuksen raaka-aineet valikoituvat saatavuuden perusteella: eläintiloilla lanta on luonnollinen biokaasun raaka-aine, ja sekaan päätyvät usein esimerkiksi syöttämättä jääneet rehut.

Pelloilla voidaan viljellä kasveja myös pelkästään biokaasulaitoksen tarpeisiin, mutta useimmiten syötteiksi päätyvät suojavyöhykenurmet ja muut pelloilta kerätyt ylimääräiset kasvimassat, jotka sopivat mainiosti biokaasun valmistukseen.

Biokaasutus prosessina

Biokaasutus on oivallinen tapa valmistaa uusiutuvaa energiaa. Sitä voidaan käyttää sähkön- ja lämmöntuotantoon tai jalostaa edelleen biometaaniksi, jota käytetään liikennepolttoaineena.

Yleisesti biokaasureaktorit toimivat jatkuvatoimisena märkäprosessina. Tämä tarkoittaa sitä, että biokaasureaktoria ruokitaan ja tyhjennetään jatkuvasti lietemäisillä syötteillä.

Märkämädätyksen lisäksi on olemassa kuivamädätysprosessi, joka ei vielä Suomessa ole juurikaan käytössä, mutta jota saatetaan nähdä tulevaisuudessa yhä enemmän.

Kuivaprosessi voi olla joko jatkuvatoiminen tai panostoiminen, jolloin reaktori syötetään kerralla täyteen ja tyhjennetään tietyn ajan kuluttua.

Lue lisää RE-maatila sivuilta biokaasusta 

Kuva suurenee klikkaamalla.

Etusivulle  Sivujen sisältö

Mädätysjäännös  Tuorlan biokaasulaitos  Kompostointi Lannat Lantalat

 

Lannanlevitys   Separointi  Kierrätyslannoitteet

 

Mitä opin?
  • Mitä biokaasu sisältää?
  • Mistä sitä voidaan tehdä?
  • Mihin biokaasua käytetään?