Vesistöt

Suomi on tuhansien järvien maa, joka kuuluu lähes kokonaan Itämeren valuma-alueeseen. Suomen pinta-alasta noin kymmenesosa on järvien peitossa, ja  Itämereen maamme rajoittuu 1100 kilometrin matkalta.

Vesistöillä on suomalaisille monenlaisia merkityksiä aina elinkeinoista ja laivaliikenteestä virkistyskäyttöön asti. Vesistöjä kuitenkin uhkaa muun muassa rehevöityminen, luonnon tasapainon heikkeneminen, ja vesistöihin päätyvät vaaralliset aineet. Erityisesti Itämeren alueella merenkulun riskit ovat korkealla, samoin kuin vieraslajien kulkeutuminen ja matalan meren happamoituminen.

Maatalouden ravinnekuormitusta voi vähentää ravinteiden tarpeen mukaisella lannoituskäytöllä, pellon kunnosta huolehtimisella sekä kasvipeitteisen alan lisäämisellä.

Lue vesistöjen ravinnekuormituksesta:

Järki-isku 3

RE-maatilan sivuilta

Vesiasiaa Suomessa:

Suomen Ympäristökeskus, vesi

Itämeri on matala ja lähes kokonaan suljettu murtovetinen meri. Sen valuma-alueella on 14 valtiota, joissa asuu yhteensä noin 90 miljoonaa ihmistä.

Etusivu Sivujen sisältö