Tuorlan biokaasulaitos

Livian maatalousoppilaitoksen Tuorlan maatilalla on sekä sikoja että lihanautoja. Emolehmiä on tilalla 18, sonneja kaksi, ja nuorkarjaa keväisin noin 50 kappaletta. Pihaton kuivikepohjalanta tyhjennetään kerran vuodessa, kun eläimet pääsevät laitumelle, ja lanta käytetään pääosin sellaisenaan pelloilla.

Osa nautojen kuivalannasta menee vuoden mittaan biokaasutuksen syötteeksi, mutta pääosa lantasyötteestä tulee sikalasta. Sikalassa on vuosittain 50 – 60 emakkoa ja 200 lihasikaa, porsaita menee välitykseen vuosittain 1200 – 1300 kappaletta.

Sikalan kaikki lietelanta menee biokaasulaitokseen, ja päivässä lietettä pumpataan biokaasutukseen noin kaksi kuutiota. Vuositasolla lietettä muodostuu noin 1200 kuutiota, joka tarkoittaa 1 200 000 kiloa. Melkoinen määrä! Lietteen pumppaus tapahtuu automaattisesti, joten muuten pääsääntöisesti virka-aikana toimiva biokaasulaitos saa lietettä ravinnokseen vuoden jokaisena päivänä.

Mitä muuta laitos syö kuin lantaa?

Muita syötteitä Tuorlassa ovat naudan kuivalannan ja sian lietelannan lisäksi erilaiset vihermassat, joita kertyy kokonaisuudessaan 840 tonnia vuodessa. Tämä tarkoittaa kolmesta kuuteen tonnia päivässä. Biokaasulaitokselle syötettävät vihreät massat tuottavat enemmän energiaa kuin pelkkä lietelanta, sillä ne sisältävät mikrobeille potkua antavaa hiilihydraattia.

Tavallisimpia eväitä, joita biokaasulaitos nauttii, ovat säilörehu, säilörehumaissi, ruoho, vilja ja erilaiset lajittelujätteet. Biokaasulaitoksen ruokaympyrä on siis varsin monipuolinen. Itse asiassa, sen prosessi intoutuu tuottamaan enemmän kaasua aina, kun sinne laitetaan uutta syötettä. Siksi Biokaasulaitoksen hoitaminen vaatii prosessin tuntemisen lisäksi kekseliäisyyttä, jotta osaa tarjoilla laitoksen apevaunuun uusia ruokalajeja.

Tuorlan biokaasulaitoksen prosessi

Tuorlan biokaasulaitos toimii jatkuvatoimisen märkäprosessin avulla, joka tarkoittaa sitä, että laitosta ruokitaan syötteillä päivittäin. Märkämädätyksessä kuiva-aineprosentti saa olla maksimissaan 15, joten lietelanta johon lisätään muita eloperäisiä aineksia, sopii tähän tarkoitukseen hyvin.

Tuorlassa biokaasulaitoksessa syntyvä mädätysjäännös separoidaan kahden altaan välissä, vaikka useimmissa biokaasulaitoksissa separointi tehdään vasta jälkikaasutusaltaan jälkeen.  Kun kuivajae erotellaan massasta kahden altaan välissä, tarvitaan jälkikaasutusaltaaseen pienempi sekoitin. Näin säästetään sähköä.

Jälkikaasutusaltaasta ei enää tule paljoa kaasua, mutta silläkin vähällä saadaan lisää lämpöä ja energiaa.

Tuorlassa biokaasulaitoksen ruokkimiseen, separoinnin vahtimiseen ja huoltotoimenpiteisiin kuluu arkipäivisin noin kolme tuntia. Isompien huoltojen päivinä laitoksella menee koko päivä, mutta tällaisia päiviä on harvoin.

 

Kuva suurenee klikkaamalla
IMG_2956
IMG_2959
IMG_2931
IMG_2917
IMG_2920
IMG_2918
IMG_2947
Tuorlan maatila ja biokaasulaitos. Kuvat: Livian maatalousoppilaitos.

Maissin penkin tekoa ja kylvöä Ammattiopisto Livian pelloilla Piikkiön Tuorlassa keväällä 2016. Korjattava maissi päätyy koulutuilan biokaasulaitokseen, jonka lopputuotteilla mm. lämmitetään koulualueen rakennuksia. Kuva: Livian maatalousoppilaitos

Mädätysjäännöksen käsittely ja peltokäyttö

Separoinnin jälkeen kuivajae laitetaan Tuorlassa vuodenajasta riippuen joko siiloihin odottamaan levitystä tai levitetään suoraan pellolle. Kuivajae ei kompostoidu enää juurikaan, mutta sitä on mahdollista jälkikypsyttää sekä kompostoida lisäämällä siihen muuta eloperäistä materiaalia, ja käännellä kasaa säännöllisesti kompostoitumisen edistämiseksi.

Separoinnissa erotettu rejektivesi menee jälkikaasutusaltaan jälkeen omaan lietealtaaseensa, josta se lopulta levitetään pellolle. Rejektivesi sisältää lietelantaa vähemmän fosforia, mutta sen liukoisen typen pitoisuus on korkeampi.

Lantojen tapaan myös biokaasulaitoksen mädätysjäännöksestä on otettava säännöllisesti lanta-analyysi.  Vaikka viiden vuoden välein tehtävän analyysin arvot saattavatkin poiketa todellisista ravinnemääristä, tuloksia hyödynnetään lannoitusta suunniteltaessa.

Biokaasun tuotanto

Tuorlan biokaasulaitos toimii tehokkaimmin silloin, kun oppilaat ovat koulussa. Muuna aikana se saa vain säännöllisen määrän sianlietettä, mutta kouluaikana se nauttii myös paremmin kaasua muodostavia eväitä. Syötteiden raaka-aineiden vaihtelu lisää kaasuntuottoa. Lue lisää Re-maatila -sivulta Tuorlan kaasun käytöstä.

Vaikka suuri osa Tuorlassa valmistuvasta biokaasusta käytetään lämmön ja sähköntuotantoon, voi sitä käyttää myös polttoaineena. 

Ammattiopisto Livian Tuorlan opiskelijoiden tekemä päättötyö, biokaasulla käyvä Valmet 20 -traktori, joka on muunnettu biokaasukäyttöiseksi autoihin tarkoitetulla muunnossarjalla. Kuva ja kuvateksti: Livian maatalousoppilaitos
Kuivajakeen levitystä. Kuva: Livian maatalousoppialitos
Rejektiveden levitystä Tuorlassa. Kuva: Livian maatalousoppilaitos.
Tuorlassa on valmistunut insinöörityönä biokaasulla käyvä Valmet 502. Kuva: Livian maatalousoppilaitos

Etusivulle  Sivujen sisältö

Lannan käsittely
Lannat Lantalat Lannanlevitys Kompostointi  Biokaasu  Mädätysjäännös  Separointi

 

Mitä opin?
  • Mitä eläimiä Tuorlassa on ja kuinka paljon?
  • Millä syötteitä Tuorlan biokaasulaitos saa?
  • Miksi laitos toimii vain virka-aikaan?