Tehtäviä

Opettajalle:

Lantaan ja kierrätyslannoitteisiin liittyvällä kurssilla voi käyttää tehtävien pohjana jokaisen sivun lopussa löytyviä pohdintakysymyksiä sivun asioista.  Kurssin voi myös rakentaa Tilavierailusapluunan ympärille, jolloin oppilaat osallistuvat itse kurssin sisällön tuottamiseen ja oppivat samalla lannan ja kierrätyslannoitteiden käytöstä lannoituksessa.

Tilavierailujen ideana on tutustuttaa oppilaat paitsi aitoihin lannnalevitystilanteisiin ja muihin käytäntöihin tiloilla, myös maa- ja lanta-analyysien sekä kierrätyslannoitteiden tuoteselosteiden tulkintaan.

Tilavierailun, sen dokumentoinnin ja esittämisen voi suunnitella parhaiten oppilaiden tarpeita vastaaviksi. Parhaimmillaan Tilavierailu mahdollistaa itse asian oppimisen lisäksi tilaisuuden oppia muun muassa pari- ja ryhmätyöskentelyä, vuorovaikutuksellisuutta, haastattelun tekemistä, kuvaamista sekä videoiden luomista, oppimisalustojen käyttöä sekä oman tuotoksen esittelyä muille. Kurssin toteutus kannattaa suunnitella mahdollisuuksien mukaan yhdessä oppilaiden kanssa, jolloin  oppiminen on kaikille mielekästä.

Ennen varsinaista tilavierailua kannattaa tarkastella yhdessä tiloilta hankittuja maa- ja lanta-analyyseja sekä kierrätyslannoitteiden tuoteselosteita. Dokumentointiin ja tilavierailuihin vinkkejä löytyy oikealla olevista linkeistä.

Etusivulle  Sivujen sisältö 

 Tilavierailusapluuna_ sisältää vinkkejä tilavierailun suunnitteluun ja dokumentointiin.

Haastattelulomake netissä tai käsin täytettävä haastattelulomake tilavierailua varten.

Tietokortit ravinnekierrätyksestä ja kierrätyslannoitteista.

Järki Lannoite Padlet -sivu sisältää esimerkin opetusalustasta sekä Järki Lannoite -hankkeessa tehtyjen tilavierailuiden perusteella tehtyä videomateriaalia.