Separointi

Lantaa voidaan tilalla käsitellä monella tavalla, esimerkiksi separoimalla, kompostoimalla ja biokaasuttamalla. Lantaa voidaan rakeistaa tai pelletoida, mutta nämä ovat harvinaisempia tapoja käsitellä lantaa. Lannan polttokin on mahdollista tiloilla, joilla on tarkoitukseen soveltuva polttolaitos sekä vaadittavat luvat.

Separointi

Separointi tarkoittaa lietelannan erottelua kasalla pysyvään kuivajakeeseen ja juoksevaan nestejakeeseen. Separointia voidaan käyttää myös biokaasun mädätysjäännöksen jakeiden erottelemiseen.

Separointi voidaan tehdä mekaanisesti, jolloin liete kulkee puristimen läpi ja erottelee kiintoaineen ja nesteen toisistaan, tai sitten kemiallisesti, jolloin lietteeseen syötettävät kemikaalit erottelevat kiinteän ja nesteen toisistaan. Kemiallinen separointi vaatii joka tapauksessa kiintoaineen puristamisen nesteestä, joten mekaaninen separointi on edullisempi vaihtoehto.

Separointi antaa lietealtaaseen tilaa kun kiintoaines poistuu. Sitä voidaan tehdä tilan omalla separaattorilla jatkuvasti tai aika ajoin separoiden, tai sitten voidaan tilata separointiurakoitsija separoimaan suuremman määrän kerrallaan.

Separointi ja ravinteet

Kun neste ja kiintoaines erotetaan toisistaan, kasveille nopeasti käyttökelpoinen liukoinen typpi lisääntyy nesteosassa, ja kiintoaineeseen sitoutuu suuri osa fosforista sekä hitaammin vapautuvaa typpeä.

Separoinnin jälkeen typpipitoista nestejaetta pystyy levittämään suuremman määrän tilakeskuksen lähipelloille, kun ilman separointia fosforin määrä saattaisi rajoittaa raa’an lietteen levittämistä.

Fosforipitoista ja kevyempää kiintoainesta taas on taloudellisesti järkevämpää kuljettaa vähän kauemmaskin niille pelloille, jotka ovat fosforilannoituksen tarpeessa.

Sianlietteen separointia. Video: Sanna Söderlund

Etusivulle  Sivujen sisältö

Mitä opin?
  • Mitä separointi tarkoittaa?
  • Miksi sitä tehdään?
  • Mitä eri separointitekniikoita on olemassa?
Lannat Lantalat Lannanlevitys Lietelantala  Biokaasu  Kuivalantala  Kompostointi