Ruovikko

Järviruoko on koko maailmassa rehevästi kasvava rantojen, jokisuistojen ja kosteiden maa-alueiden kasvi. Ruovikoituneet ranta-alueet aiheuttavat epäsuotuisia ympäristövaikutuksia ja haittaavat virkistyskäyttöä. Ruoko on kuitenkin myös hyödyllinen kasvi, jota voi käyttää niin pellonparanteena, rakennusaineena, karjanrehuha kuin kuivikkeenakin.

Lue lisää järviruo’osta:

Järki-isku_19

Eloisa pelto Ruokopelto-hankkeen opas

Etusivu Sivujen sisältö