Ravinteet

Kaikki eliöt tarvitsevat ravinteita elääkseen, niin pienet maaperäeliöt, kasvit, eläimet kuin me ihmisetkin.  Kasvit ovat hyvin tärkeitä elämälle, sillä ne tuottavat ravinteista ravintoaineita eläimille ja ihmisille.

Pääravinteista hiiltä, happea ja vetyä kasvit saavat napattua ilmasta, mutta typpeä, fosforia ja kaliumia niille tulee antaa lannoitteiden muodossa. Ilmassa olevaa typpeä tosin käyttävät hyväkseen monet bakteerit, jotka symbioosissa typensitojakasvien juuristojen kanssa voivat sitoa jopa satoja kiloja typpeä hehtaarilla!

Ravinteet ovat kemiallisia aineita, alkuaineita. Toiset ravinteet, kuten fosfori, ovat uusiutumattomia. Tämä tarkoittaa sitä, että ajan saatossa fosforilouhokset ehtyvät, mutta jo ennen sitä ongelmaksi muodostuu lannoitteiden epäpuhtaus, sillä puhtaimmat fosfaattivarannot on hyödynnetty loppuun.

Kasvien runsaasti tarvitsemaa typpeä voidaan valmistaa teollisesti, mutta valmistusprosessit vaativat runsaasti energiaa ja muodostavat päästöjä. Väkilannoitteiden typpi on kokonaisuudessaan helposti veteen liukenevaa, jolloin myös ylimääräisen lannoitteen karkaaminen vesistöihin on mahdollista.

Fosforin ja typen liiallinen käyttö on paitsi taloudellisesti kannattamatonta, myös ympäristölle haitallista vesistöjen rehevöitymisen ja kasvihuonekaasujen muodostumisen vuoksi. Ylilannoitus saattaa myös vaikuttaa satotasoon heikentävästi.

Lannan ravinteet

Kotieläinten syömä rehu sisältää paljon ravinteita, joista osa jää hyödyntämättä elimistössä ja poistuu lannan mukana. Näin ollen maatiloilla syntyvä lanta kannattaa hyödyntää kasvien ravitsemuksessa uudelleen, erityisesti uusiutumaton fosfori on tärkeää kierrättää kasvien käyttöön.

Kotieläinten lannan fosfori riittäisi laskelmien mukaan lannoittamaan  lähes kaikki Suomen pellot, mutta silti väkilannoitefosforia käytetään vuosittain noin viisi kiloa hehtaarille.

Lannassa on paljon muitakin ravinteita ja hivenaineita kuin fosfori ja typpi, mutta niistä puhutaan eniten, koska niitä kasvi tarvitsee paljon ja koska ne aiheuttavat helposti haitallisia vaikutuksia ympäristössä haihtuessaan tai huuhtoutuessaan. Ravinteista kasvit käyttävät myös kaliumia paljon, ja kasvin määrällisesti eniten käyttämät ravinteet ovatkin typpi ja kalium.

Mitä opin?
  • Mitä ravinteet ovat?
  • Mihin ravinteita tarvitaan?
  • Mitä haittaa voi olla liiallisesta typpi- ja fosforilannoituksesta?

Naudat jättävät laitumelle tuliaisiksi ravinteikasta lantaa. Kuvat: Sanna Söderlund

Etusivulle  Sivujen sisältö 

Lannat Lantojen erot  Lannan käsittely Lantalat  Biokaasu Omalannoitteet