Orgaaniset lannoitevalmisteet

Orgaaniset lannoitevalmisteet eroavat toisistaan paljon koostumuksen ja ravinnepitoisuuksien osalta, mutta yhteistä niille on se, että ne sisältävät orgaanista – eli eloperäistä – ainesta. Se sisältää aina hiiltä (C), ja se voi olla peräisin eläimistä, sienistä tai kasveista.  Orgaanien aines vaikuttaa positiivisesti maaperäeliöiden prosesseihin, ja sitä kautta maan multavuuteen, rakenteeseen ja vedenpidätyskykyyn.

Orgaanisten lannoitevalmisteiden raaka-aineina käytetään yleensä pääasiassa kotieläinten lantaa, biojätteitä sekä puhdistamolietteitä. Orgaanisiin lannoitevalmisteisiin on mahdollista käyttää myös muun muassa kasvijätteitä sekä teollisuuden sivuvirtoja, kuten teurasjätteitä ja metsätalouden puukuitulietteitä. Myös perunan soluneste, vinassi ja melassiuute ovat teollisuuden sivutuotteina syntyviä orgaanisia lannoitteita.

Markkinoilla on runsaasti erilaisilla kauppanimillä olevia tuotteita, jotka eroavat ominaisuuksiltaan hyvin paljon toisistaan. Nestemäisissä orgaanisissa lannoitevalmisteissa kuiva-aineen pitoisuus on alle kymmenen prosenttia, kun taas noin 20 prosentin kuiva-ainepitoisuus takaa tuotteen pysymisen kasalla pellonreunassa odottamassa levitystä.  Lisäksi markkinoilla on pelletöityjä, rakeistettuja ja jauhomaisia tuotteita, joita voidaan levittää samoilla koneilla, kuin väkilannoitteita tai kalkkia.

Orgaanisten lannoitevalmisteiden tuoteselosteista näkee sekä tuotteen kuiva-aineen että orgaanisen aineksen määrän. On hyvä huomioida, että orgaaninen aines ja kuiva-aine eivät ole sama asia, vaan orgaanisen aineksen pitoisuus ilmoitetaan prosentteina kuiva-aineesta. 

Lantojen ja orgaanisten lannoitevalmisteiden vertailua. Kuva suurenee klikkaamalla.

Huom!

Puhdistamolietteitä sisältävillä lannoitevalmisteilla on varoaika, joka niiden käytöstä pitää kulua, ennen kuin kyseisellä lohkolla saa viljellä juureksia, yrttejä tai perunaa. Käytännössä monet viljanostajatkaan eivät hyväksy puhdistamolietteitä sisältäviä lannoitteita käytettäväksi viljelyvuonna pellolla.

On järkevää noudattaa varovaista linjaa puhdistamolietteiden käytön suhteen, sillä niiden sisältämien haitta-aineiden vaikutuksista maaperälle ja kasveille ei vielä tiedetä riittävästi. Tutkimusta aiheesta tehdään jatkuvasti, samalla kun pyritään löytämään teknologioita, joilla ottaa talteen puhdistamolietteiden ravinteita ilman vaaraa haitta-aineista.

Levitys ja käsittely

Kiinteät orgaaniset lannoitevalmisteet muistuttavat koostumukseltaan usein kompostia, ja niitä käsitellään kuten kuivalantaa, niin säilytyksen kuin levityksenkin osalta. Myös pellettimäinen, rakeinen tai jauhomainen muoto ovat mahdollisia, ja niitä voidaan levittää tuotteesta riippuen joko kylvölannoittimella, väkilannoitteen levittimellä tai kalkinlevittimellä.

Nestemäiset orgaaniset lannoitevalmisteet taas muistuttavat lietelantaa, ja niitä säilytetään tavallisesti kumialtaissa. Levitys tapahtuu samalla teknologialla kuin lietelannan levitys.

Kuva suurenee klikkaamalla.
Kuvat: Sanna Söderlund, Hia Sjöblom
DSC_1061
DSC_1043
DSC_1042
DSC_1073
DSC_1049
DSC_1083
kuminenlieteallas
IMG_1251
IMG_1252
DSC_1095
DSC_1100
DSC_1092

 

Lannoittaminen orgaanisilla lannoitevalmisteilla

Orgaanisia lannoitevalmisteita käytettäessä on ajateltava lannoitusta laaja-alaisemmin kuin perinteisiä väkilannoitteita käytettäessä. Muun muassa sääolot vaikuttavat orgaanisten lannoitevalmisteiden lannoitusvaikutukseen, samoin kuin maalaji ja levitystasaisuus. Kompostimaisten orgaanisten lannoitevalmisteiden sekä muiden paljon hiiltä sisältävien mukana maahan tulee ravinteiden lisäksi ruokaa myös maaperäeliöille ja pellon multavuus paranee.

Orgaanisten lannoitevalmisteiden sisältämät ravinteet ovat osittain nopeasti ja osittain hitaasti kasvien käyttöön vapautuvassa muodossa. Hitaasti vapautuva typpi saattaa olla hyväksi kasvin valkuaispitoisuudelle, mutta sisältää riskin huuhtoua vesistöihin syksyn sateissa. Riskiä kannattaa vähentää heinämäisillä kerääjäkasveilla, kuten italian raiheinällä tai nadoilla, jotka myös lisäävät ajan mittaan pellon multavuutta. Myös fosforia on hitaasti liukenevassa muodossa, joten pintamaan pitäminen pellossa on tärkeää.

Eri kasvit ottavat eri tavalla ja eri määrän ravinteita kasvukauden aikana.  Viljoista ohra tarvitsee alkukasvukaudesta runsaasti nopealiukoista typpeä, jotta se alkaisi kehittyä optimaalisesti, kun taas syyskylvöinen ruis (keskimmäinen kuva) ottaa typpeä jonkun verran jo syksyllä. Öljykasveilla (alin kuva) kiihkein typen oton aika alkaa varren kasvuvaiheen alussa. Nurmet ja muut heinämäiset kasvit ottavat typpeä koko kasvukauden ajan, jolloin ne hyötyvät orgaanisten lannoitevalmisteiden hitaammin vapautuvista ravinteista.

Koko ravinnemäärää ei tarvitse antaa kerralla, vaan lannoitusta voi täydentää kasvukauden aikana muilla kierrätyslannoitteilla tai halutessaan väkilannoitteella. Joillain kasveilla pieni määrä nopealiukoisia starttiravinteita on paikallaan kasvun alkusysäykseksi. Typpisensorit soveltuvat erityisen hyvin orgaanisten lannoitevalmisteiden kanssa käytettäväksi, jolloin saadaan korjattua esimerkiksi epätasaisen levitystasaisuuden aiheuttamat typenpuutteet kasvustossa.

 

  Kuvat: Sanna Söderlund 

Etusivulle  Sivujen sisältö 

Lannat Lannanlevitys Biokaasu

 

Yleistä kierrätyslannoitteista Vähäravinteiset maanparanteet Mineraaliset kierrätyslannoitteet

 

Mitä opin?
  • Mitä orgaaninen aines on?
  • Miten orgaanisten lannoitevalmisteiden käsittely ja levitys tapahtuu?
  • Mitä orgaanisten lannoitevalmisteiden käytöstä kasvinravitsemuksessa tulee huomioida?