Maaperä

Maaperä huolehtii siitä, että maapallon olosuhteet ovat elinkelpoiset kasveille, eläimille ja ihmisille. Sen monimutkaiset prosessit yhdessä maaperäeliöiden kanssa takaavat sen, että voimme hengittää ja kasvit voivat kasvaa. Harvoin tulee ajatelleeksi, että 2/3 biodiversiteetistä on maan alla!

Maaperä säilöö varannoissaan toiseksi eniten hiiltä (C) heti merien jälkeen.  Tärkeää olisi saada pidettyä hiili maassa, jotta se ei karkaisi ilmakehää lämmittämään. Maaperän kasvukunnosta huolehtiminen on ensisijaisen tärkeää, jotta kasvit pystyisivät kasvamaan ja tuottamaan hyvä sadon, hiili pysyisi pellossa, eivätkä ravinteet karkaisi vesistöihin.

Lue lisää maaperäasiaa:

Elintärkeä viilto, Järki-isku 6

Maaperä on hiilinielu, Järki-isku 17

Maakuhina, Järki-isku 18

Eloisa pelto, Ruokopelto-hankkeen opas

Etusivu Sivujen sisältö