Luonnon monimuotoisuus

Biodiversiteetti eli luonnon monimuotoisuus tarkoittaa elollisen luonnon kirjavuutta, eli sitä, kuinka paljon erilaisia eliöitä luonnossa ilmentyy. Se kattaa kaikki kasvit, eläimet, hyönteiset, mikrobit ja sienet. Luonnon monimuotoisuudesta huolehtiminen on erityisen tärkeää maatalousympäristössä, sillä luontoa kuormittavilla ja yksipuolisilla viljelytoimilla luonnon monimuotoisuus vähentyy. Tämä vaikuttaa suoraan satotasoihin pölytyksen vähentyessä ja maan mikrobitoiminnan heiketessä. Luonnon kanssa yhdessä työskennellessä molemminpuolinen hyöty muodostuu siitä, kun ihminen ajattelee kaikissa toimissaan luonnon elinvoimaisuutta.

Lue lisää luonnon monimuotoisuudesta:

Järki-isku 2

Järki-isku 13

Etusivu Sivujen sisältö