Lietelantala

Kaikilla lantaa tuottavilla tiloilla tulee olla lantala. Mikäli tilalla muodostuu sekä kuivaa että lietelantaa, on oltava kummankin lantatyypin säilömiseen sopiva tila. Myös silloin, jos separoi lietelantaa tai biokaasulaitoksen mädätysjäännöstä, voi kuivajakeelle tarvita lantalan.

Vain naudat ja siat tuottavat lietelantaa, sen lisäksi, että voivat tuottaa kuivalantaa. Muut eläinlajit tuottavat pelkästään kuivalantaa.

Lietelantalaa suunnittelemassa

Kun suunnittelee lietelantalaa, tulee ottaa huomioon rakenteellisten vaatimusten lisäksi koko ketju eläinsuojasta pellolle. Lietteen liikuttelu ei onnistu käsivoimin.

Lietteessä on mukana paljon vettä, jolloin sen kuljettaminen kauas pelloille on kallista. Siksi separointi ja biokaasutus ovat varteenotettavia lietelannan käsittelytapoja.

Muita huomioitavia asioita ovat muun muassa:

  • mahdollisten etäsäiliöiden sijoittelu
  • asuinrakennusten läheisyys
  • kattamistapa
  • aitaaminen

.  

 

Liete7
Liete6
Liete4
Liete3
Liete2
Liete5
Liete1
Lieteisompi.PG
lantaliete
Lietelantaloita. Kuvat: Sanna Söderlund ja Livian oppilaat

Etusivulle  Sivujen sisältö 

Lannat Lantalat Lannanlevitys Kuivalantala  Biokaasu  Separointi  Kompostointi

 

Mitä opin?
  • Milloin tarvitse lietelantalan?
  • Millaisen katteen lietelantalaan voi laittaa?
  • Mitkä eläinlajit tuottavat lieteantaa?