Lehmä

Lypsylehmä tuottaa vuodessa eniten lantaa muihin eläinlajeihin nähden. Vaikka lypsylehmien määrä on laskenut tasaisesti ollen nyt noin 280 tuhatta kappaletta, tuottavat ne silti runsaan määrän lantaa vuosittain. Lisäksi lypsylehmien alueellinen jakautuminen on epätasaista, sillä suuri osa maitotiloista on sijouttunut pohjoiseen Suomeen, erityisesti Pohjois-Savoin ja Pohjois-Pohjanmaan alueelle.  Eteläisemmässä Suomessa tiloja on huomattavan paljon vähemmän. Luken tilasto

Lehmä on monipuolinen märehtijä, sillä maidontuotannon lisäksi se tuottaa lihaa elinkaarensa lopussa. Lisäksi se pystyy käyttämään hyödykseen nurmia, jotka eivät ihmisravinnoksi kelpaa.

Ravinteet

Naudanlanta on verrattain niukkaravinteista, ja pääosa ravinteista on hitaasti liukenevassa muodossa. Lannan käsittely biokaasuttamalla, separoimalla tai kompostoimalla muuttaa ravinteita helppoliukoisempaan muotoon.

 

Kuva suurenee klikkaamalla.

 

REMa_lietelanta_lehmä
REMaArtboard 23
                                  Etusivulle  Sivujen sisältö 
Lannat Lantalat Lannanlevitys Lantojen erot  Biokaasu  Lannan käsittely

 

Kana  Broileri Lihanauta  Sika  Lammas  Hevonen