Lantaloista yleisesti

Kaikki kotieläintilat joutuvat miettimään eläinten ruokinnan lisäksi lannan varastointia ja käsittelyä. Koska lanta itsessään on eläintenpidosta luontaisesti muodostuva ravinnelähde, kannattaa lannan varastoinnissa kiinnittää huomiota siihen, että se säilyttää parhaan mahdollisen lannoitusvaikutuksensa.

Lannan varastointiin liittyy kiinteästi lantala sekä sille asetetut vaatimukset. Nitraattiasetus määrittelee lantalan rakenteelliset vaatimukset, sekä sen, mihin lantalan voi ympäristöä turmelematta perustaa. Lantalan sijaintia rajoittavat vesistöt, sillä lantala ei saa sijaita pohjavesialueella eikä liian lähellä valtaojia, jokia, järviä tai merta.

Kuinka ison lantalan tarvitsen?

Lantalan koko on oltava suhteessa eläinmäärään; kaikki tilalla vuoden aikana syntyvä lanta on saatava mahtumaan lantalaan. Poikkeuksen muodostaa kuivalanta, jota voi varastoida esimerkiksi siirtolavalla tai muulla vastaavalla tiiviillä ja peitetyllä alustalla, jos lantaa varastoidaan enintään 25 m3 kerrallaan.

Lannan varastointiin on olemassa omat säädöksensä, joita tulee noudattaa kaikilla lantaa tuottavilla tiloilla. Lantalaa suunniteltaessa pitää miettiä tarkoin, että se täyttää rakenteellisesti ja sijainnillisesti asetetut vaatimukset. Lietelanta tarvitsee tiiviin lietealtaan ja kuivalanta tiivispohjaisen ja katetun varastointitilan.

Nitraattiasetuksen tulkintaa helpottamaan on tehty vuonna 2016 viljelijäopas opinnäytetyönä, klikkaa tästä! 

Kuva suurenee klikkaamalla.

Etusivulle  Sivujen sisältö 

Alla olevassa taulukossa on esitetty eri eläinlajien vuodessa tarvitsema lantalatila per eläin (taulukko 1), lantojen sisältämät ravinnepitoisuudet per kuutio (m3) (taulukko 2) sekä yhden eläimen vuosittain tuottama ravinnemäärä (taulukko 3).

Lantalan ohjetilavuudetLannan ravinteet, taulukkoarvotRavinnemäärä per eläin vuodessa
Kuivalantala  Lietelantala Lannanlevitys Eri eläinlajien lannat  Biokaasu  Kierrätyslannoitteet

 

Mitä opin?
  • Milloin tarvitsee lantalan?
  • Mihin lantalaa ei saa rakentaa?
  • Mistä tiedän, minkälaisen ja minkä kokoisen lantalan rakennan?