Lannanlevitys

Urakoitsija kuivalannan levityksessä. Kuva: Sanna Söderlund

Lannanlevityksen sesonki suomessa on keväällä ja alkukesällä, mutta lantaa voi levittää pellolle 1.4. – 31.10 välisenä aikana. Syksylläkin siis voi levittää lantaa, mutta syyslevitys on järkevintä tehdä uuden kasvuston perustamisen yhteydessä. Sama levitysaika koskee myös muita eloperäisiä lannoitteita.

Lantaa levitettäessä pellon pitää olla lumeton ja riittävän kuiva. On oltava tarkkana, ettei mene painavilla koneilla liian aikaisin keväällä pellolle, jotta pelto ei tallaannu ja tiivisty. Kuivalannan ja lietteen levityksessä yhteistä on lannoittaminen lannalla, mutta muuten ne eroavat aika paljon toisistaan niin levityslaitteiston kuin käsittelymenetelmienkin puolesta.

Lannanlevityksen voi tehdä itse omalla tai useamman tilan yhteisellä kalustolla, tai sitten palvelun voi ostaa lannanlevitysurakoitsijalta. Urakointipalvelun ostaminen on usein taloudellisesti kannattavampaa kuin oman laitteiston hankkiminen, jos levitettävää on vähän, eikä kalustolle ole käyttöä muuten.

Kuva suurenee klikkaamalla

Kuivalannan levitys on niin sanottua pintalevitystäLanta levitetään levitysvaunun tekniikasta riippuen joko ruuvien tai lautasten avulla. Tekniikka soveltuu sekä kuivalannalle että separoidulle kuivajakeelle ja muille kuiville eloperäisille lannoitteille.

Vanhojen levitysvaunujen ongelmana on lannan epätasainen leviäminen, mutta uusimmat kuivalannan levitykseen suunnitellut vaunut ovat tarkkoja, ja levitys käy nopeasti ja tasaisesti. Ne punnitsevat kuorman, näyttävät ajolinjat ja säätelevät levitettävää määrää annettujen arvojen mukaan.

Digiteknologia auttaa tulevaisuudessa yhä enemmän lannoituksen tarkassa säätelyssä; jotta saadaan halutut ravinteet oikeaan paikkaan.

kyltsy
kylä
kylli
kyllik
maa
uotia2
uotila2
uotilapien
IMG_2864
IMG_2865
IMG_2874
IMG_2882
IMG_2931
IMG_2947
Kuivalannan levittimiä. Kuvat Sanna Söderlund ja Livian oppilaat

 Kuva suurenee klikkaamalla

Lietelannan levitystekniikoita on useampia kuin kuivalannan. Tekniikat soveltuvat sekä lietteen että biokaasutuksen mädätysjäännöksestä erotetun rejektiveden levitykseen.

Letkulevityksessä liete levitetään pellon pintaan letkuista valuttamalla. Voidaan käyttää joko traktoria ja lietevaunua, tai sitten pumpata letkulla lietettä säiliöstä. Jälkimmäistä kutsutaan vetoletkulevitykseksi.

Sijoituslevityksessä, josta käytetään myös nimeä multaus, liete sijoitetaan levittimen peltoon tekemään viiltoon. Multaus tehdään, jotta ravinteet jäisivät peltoon kasvien käyttöön haihtumisen sijaan. Samalla hajuhaitat vähenevät. Sijoituslevityksessä käytetään joko traktoria ja lietevaunua tai itse kulkevaa lietteenlevitysvaunua. Myös vetoletkulevitys on mahdollinen, ja silloin ei tarvita lietevaunua.

Hajalevityksessä liete levitetään pellon pintaan. Levitysjälki on epätasainen ja ravinteet hukkaantuvat helposti. Muut levitystavat ovat ravinteiden hyödyntämisen kannalta parempia.

IMG_1270
IMG_1119
kun
IMG_1126
IMG_1133
Liete7
IMG_3100
IMG_3111
Liete4
IMG_1255
IMG_1265
IMG_1259
IMG_3137
IMG_1258
DCIM100MEDIA
DCIM100MEDIA
IMG_1073
Lietelannan levittimiä. Kuvat Sanna Söderlund ja Livian oppilaat

Lue lisää RE-maatilan lantalogistiikasta 

Etusivulle  Sivujen sisältö 

Lannat Lantalat Kompostointi Lietelantala  Biokaasu  Kuivalantala  Separointi

 

Mitä opin?
  • Milloin lantaa voi levittää?
  • Mitkä asiat voivat estää lannanlevityksen sallittuna aikana?
  • Miten kuiva- ja lietelannan levittimet eroavat toisistaan?