Lannan käsittely yleistä

Lantaa voidaan tilalla käsitellä monella tavalla, esimerkiksi separoimallakompostoimalla ja biokaasuttamalla. Lantaa voidaan rakeistaa tai pelletoida, mutta nämä ovat harvinaisempia tapoja käsitellä lantaa. Lannan polttokin on mahdollista tiloilla, joilla on tarkoitukseen soveltuva polttolaitos sekä vaadittavat luvat.

Lannan käsittelylle yhteistä on toive saada lannasta enemmän hyötyä, kuin mitä pelkästä pellolle levitettävästä raakalannasta saisi. Eri käsittelymenetelmillä voidaan vaikuttaa lannan koostumukseen ja ravinteiden jakautumiseen sekä lannan varastointiin ja levitykseen liittyviin seikkoihin.

Lannan käsittely kompostointia lukuun ottamatta vaatii taloudellisia panostuksia – tosin mikäli kompostoinnin tekee muualla kuin aumassa, voivat kompostoinninkin kustannukset kohota korkeiksi. Siksi on hyvä miettiä, mikä teknologia sopii omalle tilalle parhaiten.

Jos useampi iso tila sijaitsee lähekkäin, kannattaa pohtia yhteisten laitteistojen hankkimista tai biokaasulaitoksen perustamista! 

Lue lisää lannan käsittelystä RE-maatilan Lantalogistiikka-sivuilta!

 

Lannat Lantalat Kompostointi Biokaasu Separointi  Kierrätyslannoitteet

 

Mitä opin?
  • Miksi lantaa käsitellään?
  • Millä menetelmillä lantaa voi käsitellä?
  • Mitä hyödyllisiä ominaisuuksia lannalla on?