Kuivalantala

Kaikilla lantaa tuottavilla tiloilla tulee olla lantala. Mikäli tilalla muodostuu sekä kuivaa että lietelantaa, on oltava kummankin lantatyypin säilömiseen sopiva tila. Myös silloin, jos separoi lietelantaa tai biokaasulaitoksen mädätysjäännöstä, voi kuivajakeelle tarvita lantalan.

Kaikki muut eläinlajit tuottavat pelkästään kuivalantaa, paitsi naudat ja siat, jotka voivat tuottaa molempia.

Kuivalannan varastointia suunnittelemassa

Lantalaa suunniteltaessa pitää huomioida eläinmäärän ja rakenteellisten vaatimusten lisäksi:

  • luovutatko lantaa sopimuksesta?
  • tyhjennetäänkö eläinsuojaa koneellisesti vai käsin, vai molempia?
  • miten lähellä lantalaa asuinrakennus sijaitsee?

 

Myös vanhojen lantaloiden tulee täyttää nitraattiasetuksen ehdot tiiviyden puolesta, mutta kattaminen koskee vain uusia rakennushankkeita. Lantala voi olla myös teräsrakenteinen tai maahan upotettu, jos se täyttää  muuten vaatimukset.

Peittäminen auttaa säilyttämään lannan ravinteikkaampana sekä vähentää lantalan hajuhaittoja.

 

IMG_2958
IMG_2936
IMG_2864
IMG_0617
teijan
IMG_0616
annenlantala1
kuiva
lantalaki
lantaloi
KuivalantaloitaKuvat: Sanna Söderlund ja Livian oppilaat 

Etusivulle  Sivujen sisältö

Lannat Lantalat Lannanlevitys Lietelantala  Biokaasu  Separointi  Kompostointi

 

Mitä opin?
  • Milloin tarvitse kuivalantalan?
  • Missä tilanteessa siirtolava kelpaa lantalaksi?
  • Mitkä eläinlajit tuottavat kuivalantaa?