Kompostointi

Lantaa voidaan tilalla käsitellä monella tavalla, esimerkiksi separoimalla, kompostoimalla ja biokaasuttamalla. Lantaa voidaan rakeistaa tai pelletoida, mutta nämä ovat harvinaisempia tapoja käsitellä lantaa. Lannan polttokin on mahdollista tiloilla, joilla on tarkoitukseen soveltuva polttolaitos sekä vaadittavat luvat.

Kompostointi

Kompostointi on ikiaikainen tapa käsitellä lantaa ja muita eloperäisiä aineksia.

Kompostointia käytetään lannan ja muiden eloperäisten ainesten muuttamiseksi lannoitukseen ja maanparannukseen parhaiten sopivaksi materiaaliksi.

Monet kuivikkeet heikentävät lannan lannoitusvaikutusta, ennen kuin ne ovat palaneet kompostissa kunnolla. Palaminen tarkoittaa sitä, että pieneliöt hajottavat eloperäistä ainesta, jonka seurauksena kompostin lämpötila nousee.

Kompostoituminen on siinä mielessä helppo prosessi, että se tapahtuu oikeanlaisissa olosuhteissa ihan itsestään. Lannankäsittelymenetelmänä kompostointi kuitenkin vaatii hieman aktiivisuutta, sillä hyvin palaakseen komposti tarvitsee myös ilmaa, ja silloin sitä on käänneltävä säännöllisesti.

Kompostin lämpötila nousee alussa voimakkaasti, mutta pikkuhiljaa se laskee. Nopeasti hajoava eloperäinen aines palaa ensimmäisenä. Kompostissa täytyy myös olla oikeanlainen hiili-typpi -suhde, sillä jos jompaa kumpaa on liikaa, kompostoitumista ei tapahdu.

 

Kompostoitu lanta höyryää. Video: Sanna Söderlund

Kompostoinnista RE-maatilan sivulla

Etusivulle  Sivujen sisältö

Mitä opin?
  • Mitä voidaan kompostoida?
  • Miksi sitä tehdään?
  • Mitä palaminen tarkoittaa?
Lannat Lantalat Lannanlevitys Lietelantala  Biokaasu  Kuivalantala  Separointi