Kana

Kananlanta on erittäin ravinnerikasta.  Vuonna 2016 Suomessa oli 3,6 miljoonaa munivaa kanaa, joista suurin osa asui Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan alueilla. Kanojen määrä on on ollut hienoisessa kasvussa vuoden 2009 jälkeen, jolloin Suomessa oli alle kolme miljoonaa kanaa. Luken tilasto

Kanat elävät joko virikehäkeissä ritilän päällä tai lattiakanaloissa kuivikepohjalla, ja niiden lanta on kuivikelantaa. Virikehäkeissä sekä kerroslattiakanaloissa lannanpoisto tapahtuu automaattisesti liikkuvien lantamattojen avulla. Lattiakanaloissa lattialla olevaa kuivikelantaa poistetaan usein jo tuotantokaudella, mutta kokonaan kanalat puhdistetaan kanaerien välissä.

Kanaloissa lintuja on tavallisesti useita tuhansia, joten vaikka yhtä lintua kohden syntyvä lantamäärä onkin vähäinen, muodostuu sitä kokonaisuutena yhdellä tilalla vuoden aikana reilusti.

Kananlanta on yleensä kysyttyä tavaraa, joten jos tilan omille pelloille ei korkeiden fosforilukujen vuoksi voi lantaa enää laittaa, löytyy kananlannalle usein vastaanottaja joko naapuritilalta tai kierrätysravinteiden valmistajalta.

Etusivulle  Sivujen sisältö

 

Lannat Lantalat Lannanlevitys Lantojen erot  Biokaasu  Lannan käsittely

 

Broileri  Lehmä Lihanauta  Sika  Lammas  Hevonen