Hevonen

Vaikka hevosia asuu maatiloilla yhä vähemmän ja vähemmän, ei niiden määrä silti kokonaisuudessaan ole laskenut.  Vuonna 2016 suomalaisilla maatiloilla eli noin 20 000 hevosta, kun kaiken kaikkiaan hevosia maassamme oli yli 74 ooo kappaletta. Luken tilasto Hippolis

Hevoset elävät yleensä tallissa omissa, päivittäin siivottavissa karsinoissaan, mutta myös kuivikepohjapihattoja on käytössä, erityisesti varsoilla ja hyvin kylmää kestävillä alkuperäisrotuisilla hevosilla ja poneilla.

Hevosen lanta on eri eläinlajien lannoista laadultaan vaihtelevinta, sillä eri kuivikelaatuja käytetään usein saatavuuden ja tallinpitäjän mieltymysten mukaisesti – ja jopa hevoskohtaisesti vaihdellen. Lisäksi lannan joukkoon tulee yleensä verrattain suuri määrä kuivikkeita, tosin tässä on tallikohtaisia eroja.

Yleisimpiä hevosten kuivikkeita ovat turve, kutterinpuru ja olki, mutta myös esimerkiksi hamppua, sahanpurua ja erilaisia pellettejä käytetään. Pellettien ja oljen käyttöä rajoittaa syöminen, sillä runsas kuivan ja kuitupitoisen materiaalin syöminen voi aiheuttaa suolen tukkeutumisen eli ähkyn.

Hevoset ulkoilevat muista eläinlajeista poiketen paljon, joten ulkoilualueille ja laitumille kerääntyvän lannan määrä on yleensä suuri. Hevosten ulkoilualueet eli tarhat tulee puhdistaa lannasta säännöllisesti. Tällöin lannan joukkoon voi päätyä kuivikkeiden lisäksi maa-aineksia kuten hiekkaa ja savea.

Ravinteet 

Hevosen lantaa pidetään usein niukkaravinteisuutensa vuoksi kehnona lannoitteena, mutta toisaalta sen maanparannusvaikutus on erinomainen runsaan eloperäisen aineksen vuoksi.

Koska monet hevoset syövät kauraa, saattaa tuore hevosenlanta sisältää kauranjyviä. Hukkakauran ja muiden rikkakasvien leviämisen ehkäisemiseksi on hevosenlanta syytä kompostoida hyvin ennen levitystä pellolle. Sitä voidaan myös käyttää biokaasuttuksessa.

Kompostoitu hevosenlanta levitetään kuivalannan levittimellä pellolle ja siitä hyötyvät eniten kasvit, jotka ottavat ravinteita pitkin kesää.

 

Kuva suurenee klikkaamalla.

Etusivu Sivujen sisältö

Lannat Lantalat Lannanlevitys Lantojen erot  Biokaasu Lannan käsittely

 

Kana  Lehmä Lihanauta  Sika  Lammas  Broileri