Yleistä omalannoitteista

Mitkä ihmeen omalannoitteet?

Omalannoitteet ovat maatilalla syntyviä eloperäisiä aineksia, joita voidaan käyttää peltojen lannoittamisessa.

Yleisimmin omalannoitteet ovat yksinkertaisesti kotieläinten lantaa, mutta mikäli tilalla on biokaasulaitos, voidaan biokaasun raaka-aineina käyttää lannan lisäksi erilaisia kasvimassoja, kuten ylimääräiseksi jäänyttä säilörehua tai suojavyöhykeheinää.

 

Ravinteet uusintakierrokselle

Lanta on kotieläintilan arvokas tuotos, joka lisää tilan omavaraisuutta ja edesauttaa luomaan sille mahdollisimman suljetun ravinnekierron. Suljettu ravinnekierto hyödyttää sekä viljelijän kukkaroa että ympäristöä, sillä kun lannan sisältämät typpi ja fosfori saadaan kierrätettyä uudelleen kasvien käyttöön, säästyy keinolannoitteisiin käytetty raha, eivätkä ylimääräiset ravinteet huuhtoudu rehevöittämään vesistöjä.

 

Lannoituksen tarve

Lannoitus ennen

Vielä sata vuotta sitten kotieläimiä pidettiin lähinnä peltojen lannoituksen turvaamiseksi sekä helpottamaan raskaita pellonmuokkaustöitä ja sadonkorjuuta. Pelloilla käytettiin naudan ja lampaan lantaa, jonka riittäminen viljellylle peltoalalle oli usein ongelma.

Väkilannoitteiden ja koneellisten viljelystoimien yleistyttyä 1950-luvulta lähtien naudat siirtyivät maidon- ja lihantuottajiksi ja hevosesta tuli harrastusväline. Muutkin tuotantoeläimet siirtyivät pikkuhiljaa suurempiin yksikköihin, ja nykypäivänä lannan ongelma ei ole sen riittävyydessä, vaan sen epätasaisessa jakautumisessa peltoalan suhteen.

Lannoitus nyt

Suomessa viljellään maata pääasiassa ihmisten ja kotieläinten ravinnontarpeen tyydyttämiseksi. Myös erilaisten teollisuuden raaka-aineiden ja energiakasvien viljely pelloilla on mahdollista, mutta Suomessa niiden osuus tuotannosta on vähäinen.

Nykyisin yhä useampi viljelijä valitsee viljeltävän kasvin myös peltomaan rakennetta silmällä pitäen, sillä hyväkuntoinen ja viljava maa tuottaa parhaan sadon. Kaikki kasvit kuitenkin tarvitsevat lannoitusta, jolloin hyödyllisintä on käyttää hyväksi mahdollisimman paljon jo kierrossa olevia ravinteita väkilannoitteiden sijaan tai niiden rinnalla.

Mitä opin?
  • Mitä omalannoitteet tarkoittavat?
  • Miten peltoja on lannoitettu ennen?
  • Mikä on suljettu ravinnekierto?

 

 

Lietteen sijoituslevitys nurmelle. Kuva: Sanna Söderlund

Etusivulle  Sivujen sisältö

Ravinteet  Lannasta yleisesti  Eri eläinlajien lannat Lantalat  Lannan käsittely   Biokaasu