Sika

Sikalassa voi syntyä kuivikelantaa, mutta yleisimmin kuitenkin lietelantaa.

Sian kuivikelantaa, jossa kuivikkeina on tyypillisesti olkea, turvetta, kutterinpurua, heinää tai paperia, muodostuu lähinnä joutilailta emakoilta, vieroitetuilta porsailta sekä joskus karjuilta. Muut siat ovat lietelantajärjestelmässä.

Sikojen määrä on vaihdellut viimeisen parinkymmenen vuoden aikana reilusti, ollen alhaisimmillaan viimeisessä tilastossa vuonna 2016. Sikoja on tällä hetkellä noin 1,23 miljoonaa kappaletta. Niistä suurin osa on lihasikoja, reilut puoli miljoonaa kappaletta, ja loput emakoita, porsaita ja karjuja. Luken tilasto.

Vaikka sikojen määrä on laskusuuntainen, on sikatilojen koko kasvanut ja keskittynyt alueellisesti. Eniten sikoja asuu Satakunnan, Varsinais-Suomen ja Lounais-rannikon alueella.

Alueellinen keskittyminen vaikuttaa lannan levitysmahdollisuuksiin tilan omille pelloille, sillä fosforiluvut nousevat ajan saatossa liian korkeiksi. Separoiminen ja biokaasuttaminen ovat varteenotettavia sianlietteen käsittelymenetelmiä, jotta arvokkaat ravinteet saadaan hyödynnettyä parhaiten.

REMa_lietelanta_emakko
REMa_lietelanta_lihasika
REMa_kuivalanta_emakko
REMaArtboard 23 copy 3

                                     Etusivulle  Sivujen sisältö

Lannat Lantalat Lannanlevitys Lantojen erot  Biokaasu  Lannan käsittely

 

Kana  Lehmä Lihanauta  Broileri  Lammas  Hevonen